Nationalparkens logo

Hver af Danmarks nationalparker sit eget logo – hos Nationalpark Mols Bjerge er motivet et landskab med Kalø Slotsruin

Brug af Nationalpark Mols Bjerges logo

Et af Nationalparkens formål er at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv. Det gør bestyrelsen blandt andet ved efter ansøgning at tillade virksomheder, organisationer og foreninger at bruge Nationalparkens logo.

Bestyrelsen ønsker at understøtte ydelser og produkter af høj kvalitet, som ikke strider mod Nationalparkens formål, og som har klar tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge.

Har du et produkt, food eller non-food, eller er du f.eks. i færd med at forberede en event, der er relateret til Nationalparkens formål, kan du søge om at få tilladelse til at bruge Nationalparkens logo.

Her kan du finde vejledning og ansøgningsskema:

Retningslinjer for brug af Nationalpark Mols Bjerges logo

Ansøgningsskema for brug af Nationalpark Mols Bjerges logo

 

Det er logo-designeren Ole Søndergaard, kendt for en lang række logoer lavet til blandt andet Forsvaret, Gribskov Kommune, Helly Hansen og Berlingske Tidende, der har designet alle logoerne. Ole Søndergaard har også lavet piktogrammer og vejskilte for Dansk Standard, Vejdirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen.

Om brug af Nationalparkens logo

For nationalparkbestyrelsen er det vigtigt at understøtte lokalsamfundet og erhvervslivet ved at stille Nationalparkens logo til rådighed efter ansøgning.

En forudsætning for at bestyrelsen tillader brug af logo er, at der er tale om høj kvalitet, at der er klar forbindelse til Nationalpark Mols Bjerge, og at brugen ikke strider mod Nationalparkens formål.

Det er altid en forudsætning, at love og regler følges, og at fornødne myndighedstilladelser er indhentet. Nationalparken har ikke myndighed og ressourcer til at foretage regelmæssig kontrol. Lovbrud vil betyde, at logotilladelsen straks inddrages.

Med en logotilladelse kan bestyrelsen vælge at give sine anbefalinger til ansøgeren, når det efter bestyrelsens opfattelse kan højne kvaliteten i produktet, håndteringen, markedsføringen eller simpelthen øge den lokale tilknytning. Det vil i så fald være med henblik på at bringe en virksomhed eller et produkt nærmere Nationalparkens formål.

Produkter med nationalparkens logo