Nationalparkens servicenetværk

Nationalparkens partnere er et netværk af lokale aktører, der på hver deres felt udbyder ydelser og produkter, som understøtter nationalparkens formål. Find alle certificerede partnere i listen her - og tag ud på besøg hos dem.

Nationalparkens Servicenetværk

Rigtig mange mennesker besøger Nationalpark Mols Bjerge. Her møder de repræsentanter fra områdets virksomheder – f.eks. overnatningssteder, spisesteder, butikker eller museer.

På den måde bliver virksomhederne, deres ledere og personale en slags værter for området – og gode værter kan løfte enhver gæsteoplevelse til noget helt særligt.

Nationalparkens Servicenetværk består af dedikerede virksomheder, deres ledere og ansatte, der arbejder sammen om at være landets bedste til værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling.

For at være spids på opgaven har alle partnere deltaget i Nationalparkens Serviceuddannelse, der er et forløb over tre dage. Her har de fået et særligt indgående kendskab til landskab, natur og kulturhistorie, hinanden og Nationalparken samt arbejdet med værtsskab og storytelling.

Partnerne er turismevirksomheder, men også andre typer virksomheder, der gerne vil arbejde målrettet med turisme. Alle har de frontpersonale, der møder gæster i eller rundt om Nationalparken.

Det er Nationalparken, der driver både uddannelse og netværk i samarbejde med VisitAarhus.

 

Formålet med netværket

Nationalparker er et internationalt fænomen. Rigtig mange mennesker associerer nationalparker med oplevelser af høj kvalitet – og det kan føre til øget salg, præference og opmærksomhed.
Men det er de lokale virksomheder, der er i deres daglige møde med gæster i området er nøglen til øget synlighed af Nationalparken og kvalitet i værtsskabet.

Samarbejdet i netværket skal derfor sikre en positiv udvikling på grundlag af den synergi, der skabes i det forpligtende fællesskab mellem lokale virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark.

Nationalpark Mols Bjerges servicenetværk

VISION
Nationalpark Mols Bjerge tilbyder – som et stort feriemål inden for kyst- og naturturisme i Østjylland – autentiske kvalitetsoplevelser for sine gæster


MISSION
Vi skal have landets bedste værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling


VÆRDIER
Vi skal være gæstfri, engagerende og tilbyde oplevelser i særklasse samt skabe det gode værtsskab via viden, engagement og lokal stolthed

Partnerfordele

Partnercertifikat og brug af logo

Alle virksomheder modtager et partnercertifikat til at sætte op i en  reception eller andre steder i virksomheden. Således gør virksomheden  sit partnerskab og sin særlige viden synlig over for gæster. Denne branding er samtidig med til at styrke rammefortællingen om Nationalparken.


Virksomhederne har desuden mulighed for at anvende Nationalparkens partnerlogo på f.eks. brochurer, arbejdstøj eller i den digitale markedsføring.
Desuden indsættes et direkte link på nationalparkmolsbjerge.dk til alle partnervirksomhedernes hjemmesider (på vej).

Fælles kommunikationsplatform

Alle partnervirksomheder inviteres til den lukkede facebookgruppe  Nationalparkens Servicenetværk. Her kan man lave opslag – og dele begivenheder, ideer, begejstring og tanker med hinanden.
Samtidig er der under menupunktet "Filer" information om netværket, partnerfordele, logofiler til download m.v. Alle partnere kan også via facebookgruppen finde hinanden.

Andre partnerfordele

Der er knyttet flere fordele til at være en del af Nationalparkens Servicenetværk.

 


I 2023 fik partnerne mulighed for at få denne plakat fra vores Code of Conduct-hæfte.

Eksempler på fordele:
  • Partner-klæbere til døre og vinduer m.v.

  • Korttavle til ophæng ude eller inde - korttavlen viser den sydlige del Djursland med Nationalpark Mols Bjerge indtegnet, stier og attraktioner

  • Nationalparkflag

  • Mulighed for at benytte en delepakke til deltagelse i messe, udstilling eller møder, hvor der er brug for at styrke sin fremtoning og vise, hvorfra man kommer. Pakken repræsenterer en bæredygtig tilgang til udviklingssamarbejdet

  • Se alle partnerfordele under tilknyttede filer i Facebookgruppen

Om Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge er en fond inden for den statslige forvaltning, der har til formål at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge.
Nationalparken har bl.a. til formål at styrke mulighederne for friluftsliv og natur- og kulturhistoriske oplevelser, at formidle landskab, geologi, natur, kulturhistorie og friluftsliv samt at understøtte det lokale erhvervsliv.


Nationalparkens øverste ledelse er en bestyrelse, der er udpeget af miljøministeren. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven.

Nationalparken samarbejder med VisitAarhus om at fremme og udvikle turismen på Djursland. Nationalparken arbejder desuden i tæt strategisk samarbejde med Syddjurs Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og en række andre.