Vil du være med til at udvikle Nationalpark Mols Bjerge?

Nationalparken blev skabt af vilje til samarbejde og udvikling i lokalsamfundet. Nationalparken arbejder i dag videre på det fundament af lokal forankring, der var selve grundlaget for etableringen af Nationalparken i 2009. Derfor er arbejdet med udvikling af nationalparken i høj grad båret af samarbejde med og inddragelse af det omgivende lokalsamfund.

Nationalparkens projekter

Nationalparkens partnere