Om Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerges særkende er det særprægede istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder. Hertil kommer en så varieret natur, at området byder på en stor del af de danske naturtyper og desuden noget af Danmarks mest sjældne natur, f.eks. i Mols Bjerge.

Der var stort ståhej, da Dronning Margrethe 29. august 2009 klippede båndet til Nationalpark Mols Bjerge foran 3.000 mennesker. Hermed fik Danmark sin anden nationalpark efter Nationalpark Thy, der var åbnet sommeren forinden.

Nationalpark Mols Bjerge er en fond inden for den statslige forvaltning, der har til formål at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge.
Nationalparken har bl.a. til formål at styrke mulighederne for friluftsliv og natur- og kulturhistoriske oplevelser, at formidle landskab, geologi, natur, kulturhistorie og friluftsliv samt at understøtte det lokale erhvervsliv.


Nationalparkens øverste ledelse er en bestyrelse, der er udpeget af miljøministeren. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven.