Nationalparkens rapporter om landskab og natur

Nationalparken udarbejder løbende en række faglige rapporter om nationalparkens landskab og natur

Denne side er under udarbejdelse. Hvis du efterspørger en bestemt rapport, kan du i mellemtiden kontakte natur- og projektmedarbejder Jens Reddersen på jered@danmarksnationalparker.dk

 

Der kan ske mindre ændringer / tilføjelser i rapporterne om natur og geologi. Husk derfor altid dato for download ved citat.

 

 

Internationale forskning i nationalparken 

Et af formålene i bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerge er at styrke forskning af blandt andet landskabelige, geologiske og natur- kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier i nationalparken.

Rugård Strand

Marie H Riis fra Globe Institute fra Københavns Universitet lavede i forbindelse med sit specialearbejde på geologiuddannelse rapporten Havniveauændringer og geologisk udvikling Rugård Strand.

Rapporten er også udgivet som nationalparkens naturrapport nr. 40.

Rapporten bliver i 2023 bearbejdet sammen med Professor Nicolaj Krog Larsen fra Københavns Universitet til en international forskningsartikel. Artiklen udkommer i det kvartærgeologiske tidsskrift Boreas med titlen Middle and Late Holocene relative sea level changes and coastal development at Rugård, Denmark.

Reference: Riis MH, Sander L, Nielsen L, Buylaert J-P, Challier AJM & Larsen NK 2023: Middle and Late Holocene relative sea level changes and coastal development at Rugård, Denmark. – Boreas.

Læs hele forskningsartiklen her

Fuglsø Sø

Forskningen om de pollengeologiske undersøgelser af 12 meter sedimentborekerne i Fuglsø Sø af blandt andet Bent Odgaard blev i 2021 også udgivet som en international forskningsartikel med titlen Holocene lake phosphorus species and primary producers reflect catchment processes in a small, temperate lake.

Reference: Klamt A-M, Poulsen SP, Odgaard BV, Hübener T, McGowan S, Jensen HS & Reitzel K 2021: Holocene lake phosphorus species and primary producers reflect catchment processes in a small, temperate lake. – Ecological Monographs 91(3): 24 p. [Analyser af jordbundskemi mm i Fuglsø Sø-sedimentet ift vegetationshistorien].

Læs artiklen i Ecological Monographs her 

Kalø

Videnskabelig artikel om Erik Menveds tvangsborge af Rainer Atzbach.

Artiklen præsenterer og diskuterer slotte bygget i 1313/14 af kong Eric Menved. Disse fæstninger blev opført for at pacificere og undertvinge bønderne i Jylland efter at have startet et oprør mod kongen.

König Erik VI. Menved von Dänemark und der Kampf um Jütland 1313/14: Zwingburgen im archäologischen Befund.

Artiklen er udgivet på tysk i 2021 i Burg und Expansion. Bogen kan købes her