Nationalparkens rapporter om landskab og natur

Nationalparken udarbejder løbende en række faglige rapporter om nationalparkens landskab og natur

Der kan ske mindre ændringer / tilføjelser i rapporterne om natur og geologi. Husk derfor altid dato for download ved citat.

 

 

International forskning i nationalparken 

Et af formålene i bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerge er at styrke forskning af blandt andet landskabelige, geologiske og natur- kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier i nationalparken.

Rugård Strand

Marie H Riis fra Globe Institute fra Københavns Universitet lavede i forbindelse med sit specialearbejde på Geologi-uddannelsen rapporten Havniveauændringer og geologisk udvikling Rugård Strand.

Rapporten er også udgivet som nationalparkens naturrapport nr. 40.

Hent naturrapport nr. 40 her 

Rapporten blev i 2023 bearbejdet sammen med Professor Nicolaj Krog Larsen fra Københavns Universitet til en international forskningsartikel. Artiklen udkom i det kvartærgeologiske tidsskrift Boreas med titlen Middle and Late Holocene relative sea level changes and coastal development at Rugård, Denmark.

Reference: Riis MH, Sander L, Nielsen L, Buylaert J-P, Challier AJM & Larsen NK 2023: Middle and Late Holocene relative sea level changes and coastal development at Rugård, Denmark. – Boreas.

Læs hele forskningsartiklen her

Fuglsø Sø

Forskningen om de pollengeologiske undersøgelser af 12 meter sedimentborekerne i Fuglsø Sø af blandt andet Bent Odgaard blev i 2021  udgivet som en international forskningsartikel med titlen Holocene lake phosphorus species and primary producers reflect catchment processes in a small, temperate lake.

Reference: Klamt A-M, Poulsen SP, Odgaard BV, Hübener T, McGowan S, Jensen HS & Reitzel K 2021: Holocene lake phosphorus species and primary producers reflect catchment processes in a small, temperate lake. – Ecological Monographs 91(3): 24 p. [Analyser af jordbundskemi mm i Fuglsø Sø-sedimentet ift vegetationshistorien].

Læs artiklen i Ecological Monographs her 

Kalø

Videnskabelig artikel om Erik Menveds tvangsborge af Rainer Atzbach.

Artiklen præsenterer og diskuterer slotte bygget i 1313/14 af kong Eric Menved. Disse fæstninger blev opført for at pacificere og undertvinge bønderne i Jylland efter at have startet et oprør mod kongen.

König Erik VI. Menved von Dänemark und der Kampf um Jütland 1313/14: Zwingburgen im archäologischen Befund.

Artiklen er udgivet på tysk i 2021 i Burg und Expansion. Bogen kan købes her