Persondatapolitik for Nationalpark Mols Bjerge

Dataansvar

Nationalparkfond Mols Bjerge behandler personoplysninger for at kunne varetage administrationen af driften af fonden i overensstemmelse med formålet. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Nationalparkfond Mols Bjerge er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Nationalparkfond Mols Bjerge

Molsvej 29
8410 Rønde

mols@danmarksnationalparker.dk

+45 72 17 07 14

www.nationalparkmolsbjerge.dk

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne drive fonden efter formålet med Nationalpark Mols Bjerge jf.  dvs ved køb og salg af hjælpemidler, herunder eksempelvis for at kunne etablere kundeforhold med registranter, opretholde kontakt, yde services og support, fakturere mv.

Nationalparkfond Mols Bjerge har desuden en lovpligt til at indsamle oplysninger til brug for bogføringen. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger i form af:

navn,
adresse,
telefonnummer,
e-mail,
bruger-ID,
CPR-nummer,
CVR-nummer,
IP-adresse,
domænenavn,
fakturanumre og
kreditnotanumre.

Nationalparkfond Mols Bjerge indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med anvendelse af fondens selvbetjeningsløsninger.

Nationalparkfond Mols Bjerge kan desuden på egen hånd indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og identitet for registranter samt validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR, se nærmere nedenfor. Dette er nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen mv. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer dine egne personoplysninger løbende i vores systemer. 

Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Informationssikkerhed

I Nationalparkfond Mols Bjerge har sikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter vores data, systemer og services. Nationalparkfond Mols Bjerges politik for informationssikkerhed er grundlaget i vores arbejde med at sikre vores systemer og services samt vores kunders data.

Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter vores kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

Databehandleraftale

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du fx opsiger din aftale om at handle med os kan vi være forpligtet at opbevare dine oplysninger jf bogføringsloven mv i 5 år. Det er oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af et aftaleforhold mellem en registrant eller registrator og os. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Udlevering af oplysninger

Nationalparkfond Mols Bjerge udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet (også et krav efter hvidvaskloven) for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Skriv til mols@danmarksnationalparker.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for, at du kan have en aftale med Nationalparkfond Mols Bjerge om leverance, køb, eller ansættelse, da oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere kunde-, leverandør- eller ansættelsesforholdet.

Cookies

På hjemmesiden bruger vi cookies til statistik og brugerundersøgelser. Det giver os blandt andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, ligesom vi kan spørge vores brugere om deres oplevelse af hjemmesiden. På den måde kan vi gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt.

Når du besøger hjemmesiden, ser du et topbanner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på ”OK”, sættes der sessions-cookies og cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er anonyme for os og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Klager

Klager over Nationalparkfond Mols Bjerges behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Oplysningspligt

1. Vi registrerer kun persondata fra personer, som selv henvender sig, og kun i det omfang det er nødvendigt i relationen til den, der henvender sig.

2. Vi kan modtage adresselister over borgere inden for Nationalparken grænser fra Syddjurs Kommune til brug for information og invitation til samarbejde i henhold til nationalparkens formål og virkemidler i Nationalparkloven, LBK nr 120 af 26/01/2017.

Vi videregiver ikke persondata til andre parter end nedenstående:

3. Nationalpark Mols Bjerge har samarbejde med Naturstyrelsen om bogføring, hvor data om ind- og udbetaling gemmes i Naturstyrelsens regnskabssystem i fem år som delregnskab for Nationalpark Mols Bjerge.

4. Nationalpark Mols Bjerge er et statsligt organ, og Moderniseringsstyrelsen behandler data vedr. ansættelse.

5. Vi bruger statens journaliseringssystem, hvor oplysningerne gemmes.

6. Ingen behandling af data i Nationalpark Mols Bjerge er automatisk. Der sker altid en personlig behandling af data.

 

Nationalpark Mols Bjerge registrerer persondata som følger:

  • Kontakt til borgere i Nationalpark Mols Bjerge
  • Sender du en mail til os med forespørgsel om diverse mindre emner?
  • Booker du en guidet tur med vores frivillige formidlere?
  • Er du samarbejdspartner med Nationalpark Mols Bjerge?
  • Har du – eller vil du – søge om sponsorat og/eller tilskud til et projekt?
  • Er du medlem af Nationalparkens netværk?
  • Deltager du i Nationalparkens Serviceuddannelse?
  • Abonnerer du på Nationalpark Mols Bjerges nyhedsbrev?
  • Er du medlem af Nationalparkens Frivilliggruppe?
  • Er du medlem af Nationalparkens Råd eller Bestyrelse?