Besøgscenter Karlsladen

Laden er bygget som en kørelade til at køre ind gennem porten i den ene side, læsse af og fortsætte ud gennem den anden gavl. Der er bevarede egetræskonstruktioner i tre etager, der i dag står som dengang i år 1727, da laden var nybygget.  Godset er opført som ladegård under netop Kalø Slot. Kalø blev afhændet i 1661 til kongens uægte søn, Ulrik Frederik Gyldenløve. Det var i hans besiddelse, at det forfaldne Kalø Slot blev nedbrudt.

Besøgscenteret har åbent hver dag fra kl. 9 til kl. 21 – hele året rundt. 
Der er parkeringslads og toiletfaciliteter ved besøgscenteret. Der er gratis adgang.

Adressen er: Grenåvej 14, 8410 Rønde.

Den gamle lade ved Kalø Hovedgård rummer et besøgscenter der formidler nogle af områdets natur- og kulturoplevelser. Der er lagt særlig vægt på temaerne oldtid, Kalø's historie og jagten ved Kalø.

Temaerne er hver især beskrevet med flotte fotos og nedslag i forskellige emner. Mens familiens voksne orienterer sig i tekst og billeder, kan de yngre medlemmer af familien sidde ved bålstedet og få historien om fangen på Kalø Slot, eller gå på jagt efter dyr i laden.