Kulturprojekter

Nationalparken arbejder med at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Ringelmose Skov. Foto: Mathias Juul Dahl

Den glemte dysse - med frivilliggruppen på arbejde

Nationalpark Mols Bjerge har en enestående koncentration af stendysser fra bondestenalderen (ca. 3.400 f.Kr.). Jorden omkring dysserne har aldrig været opdyrket. Derfor er dele af oldtidens plante- og dyreliv bevaret. Desværre er dysserne ofte groet til i buskads, og skjult for offentligheden.

I 2015 tog Nationalpark Mols Bjerge initiativ til at starte en frivillig dyssegruppe med det formål at sikre de arkæologiske, botaniske og landskabelige værdier, der knytter sig til dysserne. I tæt samarbejde med dyssernes lodsejere har gruppen lige siden arbejdet med at fritlægge og lave naturpleje på mere end 20 dysser, der er blevet synlige i landskabet og i dag står i det fineste blomsterflor.

I denne video følger vi nationalparkens energiske dyssegruppe, når de fritlægger en ny dysse. Så kan vi alle kan glædes over vores fælles natur- og kulturarv.

Tak til:
Jørgen Lindved
Niels H. Andersen
Hother Hennings (drone)
Nationalparkens Dyssegruppe

Den glemte dysse

Kontakt

Susanne Krogstrup
Projektleder, kultur
Nationalpark Mols Bjerge

Seneste nyt fra kulturen i nationalparken