Vil du være med til at udvikle Nationalpark Mols Bjerge?

Nationalparken blev skabt af vilje til samarbejde og udvikling i lokalsamfundet. Nationalparken arbejder i dag videre på det fundament af lokal forankring, der var selve grundlaget for etableringen af Nationalparken i 2009. Derfor er arbejdet med udvikling af nationalparken i høj grad båret af samarbejde med og inddragelse af det omgivende lokalsamfund 

Følg med i arbejdet i Nationalparkens bestyrelse og råd

Du kan se årskalender og referater fra møder i bestyrelsen her 

Rådets arbejde kan du følge her

Find Nationalparkplan 2018-2024, årsberetninger og andre dokumenter her

Du har et projektforslag

Vi kan hjælpe til med at realisere dit projekt, hvis det opfylder et eller flere af Nationalpark Mols Bjerges formål. 

Søg et sponsorat

Ansøg om brug af Nationalpark Mols Bjerges logo

Du kan søge om at bruge nationalparkens logo i din virksomhed, på dine produkter eller til en event

Læs mere om brug af logo