Kalø Slotsruin

Den lille halve kilometer ud ad dæmningen til Kalø Slotsruin er samtidig en rejse godt 700 år tilbage i tiden. For enden af denne længste middelaldervej i Danmark, anlagt samtidig med opførelsen af Kalø Slot, er det ikke svært at forestille sig det liv, der må have været neden for slotsmurene.

Det var Kong Erik Menved (1274-1319), der efter at have nedkæmpet et jysk bondeoprør i år 1313, lod borgen opføre. Den var ganske moderne med f.eks. et flankeringstårn - det første af sin slags i Danmark - der er en slags sidefløj tæt op ad det store tårn. Kalø Slot var imponerende og noget nær uindtagelig.

Men i virkeligheden var det de indre fjender, d.v.s. bønder med stormænd i spidsen, som borgen skulle holde i skak. Det var også dem, der under tvang havde opført borgen. Kaløs mest kendte fange er Gustav Vasa, der var fange i årene 1518-19, indtil han flygtede. Han blev senere svensk konge.

Indtil enevælden i år 1660 var Kalø Slot lensmandssæde for hele Djursland. Da det blev revet ned, blev stenene spredt og brugt til bl.a. Charlottenborg i København.

Skovene omkring Kalø Vig er Hestehave Skov med udsigt over til slotsruinen og den mindre kendte Ringelmose Skov på den anden side af Molsvej.

Hele området ligger under nogle morænebakker, som Det Ungbaltiske Isfremstød efterlod. På en måde står naturen om vigen som et amfiteater med tilskuerpladser oppe på bakkerne ved Rønde, mens scenen er vigen med slotsruinen. De maleriske Mols Bjerge danner bagtæppet. Sådan skriver i hvert fald den lokale historiker og forfatter Vilfred Friborg Hansen i sin bog "Kalø - Slottet og godset i 700 år" (Boggalleriet 2013).

Praktisk

Molsvej 31. Der er foldere på p-pladsen. I børnenes skolesommerferie står her nationalparkguider for at vejlede besøgende og tilbyde gratis guidede ture.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.