På cykeltur

I nationalparken cykler du i et betagende istidslandskab, der pludselig kan åbne sig med kig til bakkede overdrev med græssende kvæg eller vandudsigt.

MTB-kodekset

Kør, hvor du må

 • I naturen må du kun cykle på veje og stier, der er egnede til kørsel med en almindelig cykel (ikke en MTB-cykel, men en helt almindelig cykel)
 • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovveje
 • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper
 • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen
 • Respektér skiltning

Kør ansvarligt

 • Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen
 • Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort
 • Skån sporet i meget våde perioder - brug kun de robuste spor og skovveje

Vis hensyn

 • Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding” 
 • Smid ikke dit affald i naturen
 • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter

Mountainbikerens naturlov er lavet i fællesskab af Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Orienteringsforbund, Danmarks Cykle Union og DGI.

Sådan kommer du ud

På Naturstyrelsens kort udinaturen.dk kan du finde både lokale og nationale cykelruter.
Gå til Ud i naturens hjemmeside for at se cykelruter

På nationalparkens app eller det interaktive kort kan du desuden finde lokale endagsture i nationalparken.
Læs mere om kortet og appen her

Friluftsrådet skriver om friluftsliv på cykel på oplevmere.nu.
Gå til Friluftsrådets hjemmeside for at læse mere

På naturstyrelsen.dk kan du læse mere om MTB på statens arealer og finde kodeks og regler til turen.
Gå til Naturstyrelsens hjemmeside