BiodiverCity

Landets mest ambitiøse bynaturprojekt med en 12 km sammenhængende spredningskorridor af særlig og sjælden natur gennem Ebeltoft By

Om BiodiverCity

Med projektet BiodiverCity ønsker vi at sikre sammenhængende hede- og overdrevsnatur i et 12 km langt bånd fra sydspidsen af Ebeltofthalvøen, bag om Ebeltoft By til sommerhusområdet Egsmark mod nord. Formålet er at hjælpe de særlige og sjældne arter, der i dag lever, sårbart og udsat, på små levesteder i og omkring Ebeltoft. Et sammenhængende bånd af hede- og overdrevsnatur vil hjælpe dem til at sprede sig fra syd og nord gennem byen.

Artsregistrering i projektet BiodiverCity, juni 2016.

Oplev BiodiverCity

Med projektet får du nye naturoplevelser i Ebeltoft By.

Sjældne sommerfugle flagrer hen over purpurrøde tjærenelliker, der står flot og lyser op. Allerede i dag kan du rundt om i Ebeltoft opleve lommer af natur, hede og solrige overdrev, der giver leverum for særlige og sjældne arter.

Samarbejdspartnere i projektet BiodiverCity

En række lodsejere som virksomheder, grundejer- og beboerforeninger bidrager frivilligt til at styrke biodiversiteten omkring Ebeltoft ved at lade deres arealer indgå i projektet.
Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge står for projektet.

Samarbejdspartnere i Projekt BiodiverCity

Vi har stor respekt for de lodsejere og virksomheder, der lægger egen jord til projektet for at skabe biodiversitet. Vi er sikre på, du har det på samme måde, og gør dig umage med at tage hensyn og kun bevæge dig ind på arealerne, hvis der er tilladelse og slåede stier til det.

Kvadrat - en af projektpartnerne i BiodiverCity.

 

Projekttavler

Du kan med lidt held opleve nogle af arterne.

Vi har gjort det lidt lettere for dig at opleve bynaturen i projektet ved at opstille informationstavler på de arealer og hos de virksomheder, der deltager i projektet. På tavlerne kan du læse dels om selve projektet, dels om det særlige areal, du har opsøgt og står foran.

Tavlernes tekst er nemlig opdelt i fire faste spalter:

  1. spalte: En grafisk illustration af bynaturprojektet i Ebeltoft med en rød markering, hvor du står
  2. spalte: En tekst om BiodiverCity generelt
  3. spalte: Teksten her handler om lodsejerens areal, der er en del af projektet. Det er ofte en virksomhed, der er partner i projektet
  4. spalte: En tekst om, hvad du kan opleve på netop dette areal, hvis du kommer på rette årstid, er heldig (det kræver naturen ofte) og kigger godt efter

 

Eksempel på projekttavle hos KVADRAT.

 

Baggrund

I projektet udnytter vi det forhold, at det kuperede istidslandskab med næringsfattig jordbund, der bl.a. danner grundlag for de mange sjældne arter i Mols Bjerge, også ligger under selve Ebeltoft By.

Det sandede underlag rummer potentiale for at skabe mere hede og solåbne overdrev til de arter, der er afhængige af det.

Formål

Sjældne arter er oftest sjældne, fordi de mangler levesteder, der tilbyder dem de rette leveforhold. I hele landet savner vi imidlertid større og mere sammenhængende natur, der tilbyder netop disse særlige og sjældne arter de rette forhold, så de kan sprede sig og dermed blive til mere robuste bestande.

BiodiverCity styrker vi grundlaget for biodiversitet med en 12 km sammenhængende spredningskorridor af særlig og sjælden natur gennem Ebeltoft By.

Redskaberne

Arealerne i BiodiverCity er dels private, dels offentlige.

Indsatsene båret af frivillighed, gode oplevelser og medansvar for biodiversiteten.

Seneste nyt fra projektet