Opsigtsvækkende insektfund i Ebeltofts bynatur

Den sjældne og truede humlerovbille er for første gang fundet i bynatursprojekt i Nationalpark Mols Bjerge

Humlerovbillen har været i kraftig tilbagegang i næsten hele Europa og er i dag rødlistet som truet i de fleste lande. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Dyreholder Jeppe Fonnesbo var ude at tilse sine dyr, som græsser inde i et område i Ebeltoft by, der er en del af bynatursprojektet BiodiverCity.

”Jeg var herude for at holde øje med dyrene, og så kigger jeg jo lidt i kokasserne, fordi jeg ved, at der er en masse interessante arter at finde netop der,” siger Jeppe Fonnesbo.

Denne gang var der noget ekstra særligt i kokasserne.

”Jeg så den her lidt humlebi-lignende bille, og så kunne jeg godt se, at det faktisk var humlerovbillen,” siger han.

Humlerovbillen er netop ikke en humlebi men en stor rovbille, cirka 25 millimeter lang og stærkt behåret i farver, der blot får den til at fremstå som en hyggelig og fredsommelig humlebi. Den er lynhurtig og har store spidse kæber – en slags koklatternes gepard.

Projekt BiodiverCity

Med projektet er der skabt en 12 km sammenhængende spredningskorridor af tør blomster- og insektrig overdrevsnatur fra Øer over Ebeltoft C til Egsmark.

Formålet er at hjælpe de særlige og sjældne arter, der i dag lever, sårbart og udsat, på små levesteder i og omkring Ebeltoft.

Et sammenhængende bånd af hede- og overdrevsnatur vil hjælpe dem til at sprede sig fra syd og nord gennem byen.

Humlerovbillen er en sjælden og truet art, ikke blot i Danmark men overalt i dens europæiske udbredelsesområde. I Danmark har Mols Bjerge i årevis været dens bedste levested, og alligevel ses den her kun ret få gange hvert år. Nu tyder det på, at den også har spredt sig til Ebeltoft-halvøen.

”Jeg har godt hørt om humlerovbillen, men jeg vidste ikke, at den ikke før har været set i området,” siger Jeppe Fonnesbo.

Det er naturligvis altid meget opmuntrende, når en sjælden og truet art udvider sit udbredelsesområde. Det tyder på, at bestanden har et overskud af dyr til at sprede sig, og at der er områder i omgivelserne, her Ebeltoft-halvøen, der lever op til artens skrappe krav til levested.

En korridor af blomster og insekter

Den sjældne bille er fundet på et område, som er med i nationalparkens projekt BiodiverCity. Siden 2015 har nationalparken i samarbejde med Syddjurs Kommune skabt en 12 kilometer lang og sammenhængende korridor af sjælden natur gennem Ebeltoft By.

En lang række private og offentlige arealer indgår nu gratis og engageret i projektet, hvor blomster og insekter ikke forstyrres af sommerslåning, og hvor en del arealer græsses af heste, kvæg, får og geder.

Skærmbillede fra video af humlerovbille ved Ebeltoft. Foto: Jeppe Fonnesbo, Folk og Fæ.

Under projekt BiodiverCity har Nationalpark Mols Bjerge to gange givet tilskud til solide græsningshegn ved Stenagergård lige øst for Færgevejen og nord for Ebeltoft Færgehavn. Her er der lavet aftaler om skånsom naturpleje-afgræsning med ejer, Andelsboligforeningen Stenagergård.

De har dog ikke selv græsningsdyr, og det var dyreholderen på det nordlige seks hektar store areal, Jeppe Fonnesbo, der sidst i juli spottede den store og karakteristiske humlerovbille.

”For mig er billen jo et bevis på, at det kan betale sig med det store arbejde, vi lægger i at lave naturgenopretning, hvor der indgår helårsgræsning,” siger Jeppe Fonnesbo.

Humlerovbillen blev begge gange spottet på dens fortrukne levested – en frisk kreaturklat, hvor billen jager og æder de mange biller og fluer, der lever af kreaturgødning.

Den sjældne bille kræver god forsyning med insekter hele sæsonen og er derfor knyttet til arealer med helårsgræsning – netop som Jeppe Fonnesbo og kæresten Amalie Jakobsen tilbyder med deres jysk kvæg i firmaet Folk og Fæ.

Bille kommer i fint selskab

Siden starten på BiodiverCity-projektet, er der blevet sikret hegning af mange små og større arealer, hvilket har betydet, at der er kommet flere græsningsdyr i området. Det er formentlig det, der har gjort Ebeltoft-halvøen til et attraktivt levested for en af Nationalpark Mols Bjerges legendariske arter.

Den sjældne humlerovbille

Humlerovbillen er let genkendelig med tæt behåring i sort, gyldent og gråhvidt. Farverne symmetrisk fordelt, hvor for- og bagende er gyldne, mens midterdelen er smal og gråhvid med sorte bånd på hver side.

Den ligner her mest den almindelige humlebi, jordhumle.

Arten har været i kraftig tilbagegang i næsten hele Europa og er i dag rødlistet som truet i de fleste lande.

Humlerovbillen findes især på soleksponerede kokasser på varme og sandede overdrev (og ofte sammen med andre sjældne gødningsbillearter).

De er især på eller nær arealer med helårsgræsning, der sikrer gødningstilførsel hele året.

Nationalpark Mols Bjerge har samlet et lille udvalg af ikoniske arter, planter, svampe og insekter i projektet Top20. Formålet med projektet er at sætte fokus på den truede biodiversitet med 20 udvalgte arter fra nationalparkens hovednaturtyper – overdrev, gammel løvskov og kystzone.

Hidtil har nationalparken fundet blå anemone, knop-nellike, smalbladet klokke, aks-ærenpris, smalbladet hareøre, pimpinelle-køllesværmer og gråbåndet bredpande inden for BiodiverCity-projektets arealer. Nu kan nationalparken så føje humlerovbille til den fine liste.