Egsmark Plantage

Udsigten overrasker i bunden af Egsmark Plantage, hvortil du kommer ad en sti, der går rundt i hele plantagen.

Her står en bænk med udsigt i første parket til kystskrænter, der blev efterladt inde i landet, da stenalderhavet trak sig tilbage til den kystlinje, vi kender i dag. Herfra er også kig til Stubbe Sø.

Plantagen byder på en rejse tilbage i tiden til dengang, da den jyske hede blev plantet til med træer.

Besøgende kan således vandre i plantagen og samtidig blive klog på historien.

Historien handler om plantningssagen, der repræsenterer en vigtig del af vores kulturhistorie og har sat tydelige aftryk i Nationalparken med omfattende tilplantning af magre jorder.

Plantningssagen fik vind i sejlene efter tabet af Slesvig i 1864 – især i Jylland.

"Hvad udad tabes, skal indad vindes," sagde Hedeselskabets daværende direktør, E.M. Dalgas. Herefter kastede han sig over at opdyrke den danske hede.

Plantningssagen blev stor med over hundreder af små lokale plantningsforeninger og plantningskredse, der gjorde Danmark mere rig på træer og bevoksning.

Djurslands Plantningsforening købte Egsmark Plantage i 1929 og formidler i dag historien om plantningssagen i den 26 fodboldbaner store demonstrationsplantage. Her er bl.a. plancher om foreningens historie og skilte om træsorterne som f.eks. klitfyr, koreansk fyr, tuja, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, lærk og sitkagran. 

Praktisk:

Plantagen ligger ved rastepladsen på hjørnet af hovedlandevejen mellem Ebeltoft og Feldballe – lige ved afkørslen mod Tirstrup.