Egsmark Plantage

Historien handler om plantningssagen, der repræsenterer en vigtig del af vores kulturhistorie og har sat tydelige aftryk i Nationalparken med omfattende tilplantning af magre jorder. Plantningssagen fik vind i sejlene efter tabet af Slesvig i 1864 – især i Jylland.

"Hvad udad tabes, skal indad vindes," sagde Hedeselskabets daværende direktør, E.M. Dalgas. Herefter kastede han sig over at opdyrke den danske hede.

Plantningssagen blev stor med over hundreder af små lokale plantningsforeninger og plantningskredse, der gjorde Danmark mere rig på træer og bevoksning.

Djurslands Plantningsforening købte Egsmark Plantage i 1929 og formidler i dag historien om plantningssagen i den 26 fodboldbaner store demonstrationsplantage. Her er bl.a. plancher om foreningens historie og skilte om træsorterne som f.eks. klitfyr, koreansk fyr, tuja, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, lærk og sitkagran.

Sådan kommer du til Egsmark Plantage

Plantagen ligger ved rastepladsen på hjørnet af hovedlandevejen mellem Ebeltoft og Feldballe – lige ved afkørslen mod Tirstrup.