Tre fund af sjælden bille begejstrer

Foråret begynder at spire, og det kribler og krabler i jorden. En helt særlig bille er blevet spottet flere steder i Ebeltofts bynatur

I Nationalpark Mols Bjerge er der netop gjort tre fund af den sjældne bille, overdrevsløber. Den er genkendelig for sin store, metalglinsende krop på cirka 2,5 cm. Den sjældne bille lever typisk i sandet, tør jord og kun få steder i Danmark. 

”Det er derfor spændende og opmuntrende, at april allerede har budt på tre fund af arten lige omkring Ebeltoft,” siger biolog ved nationalparken, Jens Reddersen.

Det ene fund er gjort øst for Ebeltoft af Amalie Jakobsen og Jeppe Fonnesbo. De står bag landbruget Folk og Fæ og er dyreholdere ved Elsegårde. Det er første gang, de finder løbebillen på et af de arealer, hvor deres naturplejekvæg går. 

 

I løbet af april har Amalie Jakobsen og Jeppe Fonnesbo fra Folk og Fæ fundet fem biller på forskellige områder ved Ebeltoft. Foto: Impact! Foto & Grafisk.

 

Dagen efter var Lars Dyhrberg Bruun også ude på tur i Ebeltoft. Ved Filmhøjskolen fandt han også en overdrevløber. Lars Dyhrberg Bruun er biolog og nyt medlem af nationalparkens biodiversitetsgruppe, som består af frivillige, der overvåger sjældne og truede arter i nationalparken. 

Og det stopper ikke her. For duoen fra Folk og Fæ har øjnene med sig, når de er ude hos deres dyr. Ugen efter var de igen heldige og spottede tre biller ved Elsegårde, hvor de også laver naturpleje. 

 

Her ses Lars Dyhrberg Bruun (forrest i billedet) med stereolup og id-bøger, som det tit er nødvendigt for at adskille nærtbeslægtede små insekter og edderkopper. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

 

Faktaboks: Om løbebillen Carabus cancellatus

Overdrevsløberen lever få steder i Danmark, især i Nordsjælland, Odsherred og så Mols-Ebeltoft. Alle steder er den dog sjælden og fundene er spredte og få.

Billen er 22-27 mm, og er en stor og kraftig løbebille, som normalt udmærker sig ved et bronze- eller kobberfarvet skær på dækvingerne. 
Ifølge naturdatabasen.dk er billen en fremragende indikator for naturkvalitet.

Se udbredelseskort for art her -> 

Kilde: Naturdatabasen

En korridor af blomster og insekter

Alle tre fund er gjort på områder, som er med i nationalparkens projekt BiodiverCity. Siden 2015 har nationalparken i samarbejde med Syddjurs Kommune skabt en 12 kilometer lang og sammenhængende korridor af sjælden overdrevsnatur gennem Ebeltoft By. 

En række lodsejere som virksomheder, grundejer- og beboerforeninger indgår frivilligt i projektet, hvor blomster og insekter ikke forstyrres af sommerslåning, ikke gødes eller sprøjtes, og hvor en del arealer græsses af heste, kvæg, får og geder.

Endnu flere fund

Fundene af billen er med til at indikere, at den store indsats giver bedre levevilkår for arterne.

”Overdrevsløberen er en ikonisk art, som vi arbejder specielt med i nationalparken. Fundene er endnu et godt eksempel på nogle af de sjældne arter, vi håber på at bevare og styrke gennem BiodiverCity,” siger Jens Reddersen.

De nye fund af overdrevsløber kan nu tilføjes til den imponerende række af fund i de seneste år. På områder, der er med i BiodiverCity, er sjældne arter som vampyr-rodlus, kølet gæstehveps og lille lynggræshoppe spottet.

Et andet opsigtsvækkende fund er fra sommeren 2023. Det var Jeppe Fonnesbo fra Folk og Fæ, der for første gang fandt den sjældne, truet og iøjnefaldende humlerovbille. Billen, som kan forveksles med en humlebi, blev spottet, mens den jagede gødningsbiller på en på koklat fra naturplejekvæg. 

 

Overdrevsløberen er mellem 22-27 mm lang og er en stor og kraftig løbebille, som normalt udmærker sig ved et bronze- eller kobberfarvet skær på dækvingerne. Foto: Jeppe Fonnesbo, Folk og Fæ

 


Når nationalparken lykkedes med at skabe større sammenhængende natur uden alt for mange huller, giver det en art som eksempelvis overdrevsløber mulighed for at brede sig. Nu kravler billen altså også rundt ved Elsegårde og Filmhøjskolen i Ebeltoft. 

Nationalpark Mols Bjerges arbejde med at skabe et sammenhængende bånd af natur med høj biodiversitet synes dermed at bære frugt og beviser i hvert fald, at de danske byer godt kan huse selv de meget sjældne arter.