Tremosegård

Glade stemmer lyder fra dybet. Tremosegård er et dødishul med vand i bunden. Stedet er oplagt til frokost i det grønne i læ for vejr og vind. Her er plads til mange mennesker ved de opstillede borde-/bænkesæt.

Her lå engang udflyttergården "Suder-hullet". Senere fik gården navnet Tremosegård. Det var en udflyttergård fra nærliggende Toggerbo , der dengang en landsby med små gårde. Men det var nøjsomt og besværligt at drive landbrug på de magre jorder.

Omkring år 1900 blev meget jord solgt fra til plantager, og år ca. 1950 blev landbrugene helt nedlagt. Mols Bjerge er kendt for sine velbevarede højryggede agre. Disse agre fortæller en historie om jorder, der indtil år ca. 1800 blev pløjet med hjulplov.