Trehøje

Fra bronzealderens Trehøje 127 m.o.h. er der 360 graders panoramaudsigt fra Aarhus til Ebeltoft og kik til fire vige: Kalø, Begtrup, Knebel og Ebeltoft. Herfra kan du studere Nationalparkgrænsen mod sydvest, hvor isen lagde frugtbart ler, og agerbruget er intensivt, mens isen på bakkedrag og langs kysterne i Ebeltoft Vig efterlod næringsfattigt sand.

Ud over de tre høje, der ligger højt i terrænet, er der ca. 11 andre bronzealdergravhøje. Her er også tydelige højryggede agre, der er bevaret helt fra middelalderen.

Her har længe gået kreaturer i de næringsfattige bakker. Den dag i dag dominerer buske som slåen, rose og ene, der med sine torne let modstår græsning.

I andelstiden blev bakkerne tilplantet med nåletræer. Det præger endnu landskabet.

Flere gulplet-ruter udgår fra området.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.