Stubbe Sø

Måske du ser havørnen højt på himlen, når du besøger Stubbe Sø.

Her er det oplagt at nyde søens liv fra det store fugletårn, hvorfra du højt oppe har udsigt ud over en del af søen med omkringliggende omgivelser.

Eller du kan besøge Fugleværnsfondens reservat, der er en unik plet med korte vandrestier - og masser af fugleliv.

Adgangen til søbredden er begrænset, så det er de to steder, du får mest ud af et besøg ved den ugenerte sø.

Da Stubbe Sø er omgivet af skov og næringsfattigt sand, er vandet klart og rent, og søen er rig på vandplanter og fisk. Odder, hav- og fiskeørn samt isfugl gæster området i selskab med grågås, lappedykker og vandrikse.

Stubbe Sø er et vandfyldt dødishul. Da isen fra det sidste isfremstød stagnerede hen over den sydlige del af Djursland, efterlod den et stort parti is ved søen.

Isen smeltede langsomt væk og efterlod en hulning i landskabet. I Stenalderen var dødishullet den inderste del i en lille fjord, der strakte sig fra kysten syd for Jernhatten ind til den nuværende Stubbe Sø.

Vejen til fugletårnet går ad Stubbe Søvej med indkørslen umiddelbart øst for Stubbe Bro (Havmølle Å) markeret med et skilt med påskriften "Stubbe Sø". Fra P-pladsen foregår turen til fods. Efter ca. 100 meter viser en pil til venstre til fugletårnet.

Du kan også gå fra Gravlev ad Gravlevstien. Det tager ca. en halv time. Fra stien er der ligeledes adgang til fuglereservatet.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.