Windsurfing, kitesurfing, og paragliding 

Windsurfing, kitesurfing, og paragliding har gode betingelser i Nationalpark Mols Bjerge. Surferne mødes især på de store lavvandede områder vest for Ahl hage, ved Vibæk Strand og Kalø vig, medens paragliderne tiltrækkes af skrænterne bl.a. ved Fuglsø Strand og Kobberhage.

Blå markering: Paragliding

Rød markering: Windsurfing og Kitesurfing