Nyt naturområde åbner i Nationalpark Mols Bjerge

I et stort borgerinddragende projekt har nationalparken i samarbejde med Københavns Universitet og Den Danske Naturfond indrettet et nyt naturområde for alle

I forbindelse med åbningen af det nye naturområde i Mols Bjerge kan alle komme med på fælles vandring. Foto: Mathias Juul Dahl

Hvordan kan man indrette et nyt offentligt naturområde i Nationalpark Mols Bjerge, så der både er plads til de græssende dyr og samtidig tages hensyn til friluftslivet og de lokales ønsker?

Det har nationalparken i samarbejde med Københavns Universitet og Den Danske Naturfond givet et bud på gennem en stor borgerinddragende proces.

Et nyt naturområde tæt på landsbyen Agri i Nationalpark Mols Bjerge åbner for offentligheden onsdag den 20. september med fælles vandring kl 16:30, hvor alle interesserede er velkomne til at komme og se og høre om løsningerne og området i øvrigt.

Praktisk om arrangementet

Åbning og vandring gennemføres onsdag den 20. september kl. 16.30 til ca. 19.00 med start på P-pladsen ved Agri (Agri Bavnehøj Vej nr. 9, 8420 Knebel).


Turen er cirka 4 km i kuperet terræn. Det er vigtigt at have godt fodtøj på og beklædning efter vejret på dagen.

Klar til at åbne klaplågerne

Tilbage i 2020 erhvervede Den Danske Naturfond arealer ved Agri, og nu er nationalparken klar til at åbne klaplågerne til et cirka 40 hektar stort område med unikke naturværdier, imponerende udsigter og nyetablerede faciliteter med indgange til området, frahegning og sluser. Området er indrettet, så alle kan færdes i foldene på en god og tryg måde.

Området består af tidligere dyrket landbrugsjord, skov og græsningsarealer og har efter omfattende monitering vist sig at rumme mange sjældne arter. Herunder landets eneste kendte lokalitet for hvepsearten glat gæstehveps samt rødlistede og sjældne arter som mørk hvepsebi, lille lynggræshoppe og håret stikmyre.

Områdets faste beboere, de hårdføre og robuste heste og kvæg, er allerede flytte ind, og publikumsfaciliteter som sluser, skiltning, afmærkede stier og bordebænkesæt skal gøre det lettere for besøgende at bruge området.

Naturmedarbejder fra Nationalpark Mols Bjerge, Thomas Stampe Petersen, viste området frem for deltagere i workshoppen. Foto: Mathias Juul Dahl.

En stor borgerinddragende proces

Efter erhvervelse af arealerne indledte Den Danske Naturfond, nationalparken og Københavns Universitet en borgerinddragende proces med henblik på indretning af området. I løbet af fire workshops blev naboer, lokale i området og andre interesserede inviteret med og inddraget i planlægningen og udformningen af det kommende naturområde.

”Det har været en enorm inspirerende proces, og det har været opløftende, at deltagerne er kommet med mange gode ideer og inputs til det nye område, idéer, som vi nu har etableret ude i området,” siger Thomas Stampe Petersen, som er projekt- og naturmedarbejder hos Nationalpark Mols Bjerge.

På de første to workshops fik deltagerne oplæg om græsning som et effektivt middel til at beskytte biodiversiteten, og om hvordan man kombinerer græsning og friluftsliv, og der blev afholdt en fælles vandring i naturområdet og guidet tur med dyreadfærdseksperter.

I den tredje workshop var der fokus på udarbejdelse af konkrete løsninger for indretningen af det nye naturområde.

En fjerde workshop blev gennemført, da området undervejs blev udvidet med naboarealer og dermed mulighed for at lave flere og andre rekreative løsninger.

Over 500 interesserede deltog i projektet, hvor der blev udarbejdet forslag til placering af klaplåger, sluser, og rekreativ adgang til naturområdet.

Plads til friluftsliv og god adgang for publikum

Workshopperne er en del af et stort forskningsprojekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis for dialog, etablering og formidling”, der er koordineret af seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektets formål er at udarbejde en vejledning, som kan tages i brug, når man vil bruge græssende dyr som en del af naturforvaltningen af danske naturområder. Vejledningen skal sikre, naturplejen kan lykkes samtidig med, at der er plads til friluftsliv og god adgang for publikum. De væsentligste resultater fra forskningsprojektet vil også blive præsenteret ved den åbningen den 20. september.

Til workshoppen fik deltagerne mulighed for at give deres bud på løsninger til placering af hegn, klaplåger og stier. Foto: Mathias Juul Dahl

På de første to workshops fik deltagerne oplæg om græsning som et effektivt middel til at beskytte biodiversiteten, og om hvordan man kombinerer græsning og friluftsliv, og der blev afholdt en fælles vandring i naturområdet og guidet tur med dyreadfærdseksperter.

I den tredje workshop var der fokus på udarbejdelse af konkrete løsninger for indretningen af det nye naturområde.

En fjerde workshop blev gennemført, da området undervejs blev udvidet med naboarealer og dermed mulighed for at lave flere og andre rekreative løsninger.

Over 500 interesserede deltog i projektet, hvor der blev udarbejdet forslag til placering af klaplåger, sluser, og rekreativ adgang til naturområdet.

Hver gruppe præsenterede på workshoppen deres bud på udformningen af det kommende naturområde. Foto. Mathias Juul Dahl

Plads til friluftsliv og god adgang for publikum

Workshopperne er en del af et stort forskningsprojekt ”Græsning og friluftsliv – bedste praksis for dialog, etablering og formidling”, der er koordineret af seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektets formål er at udarbejde en vejledning, som kan tages i brug, når man vil bruge græssende dyr som en del af naturforvaltningen af danske naturområder. Vejledningen skal sikre, naturplejen kan lykkes samtidig med, at der er plads til friluftsliv og god adgang for publikum. De væsentligste resultater fra forskningsprojektet vil også blive præsenteret ved den åbningen den 20. september.