Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forslag til Nationalparkplan 2018-2024

Bestyrelsen har vedtaget NATIONALPARKPLAN 2018-2014 for Nationalpark Mols Bjerge, der senest var i offentlig høring fra 14. marts 2017 til 6. juni 2017

Du kan se forslaget til nationalparkplan her

Se bilag her

Se miljørapport her

Du kan også hente et fysisk eksemplar af forslaget til plan på nationalparksekretariatet eller i Syddjurs Kommunes borgerservice og på bibliotekerne eller i bogbussen.

Den hidtidige proces

Arbejdet med den nye nationalparkplan har været i gang i en længere periode.

Der har været en tolv ugers offentlighedsfase for at indkalde ideer og forslag til planarbejdet. Hertil blev udarbejdet et debatoplæg og en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalparken, som også indeholder en evaluering af indsatsen i Nationalparkens første planperiode.

Du kan se redegørelsen her

Se debatoplægget her

Borgere, foreninger og institutioner m.v. har indgivet 161 forslag og ideer til, hvordan Nationalparken kan udvikle på igangværende projekter og igangsætte nye tiltag. Nogle indkom som skriftlige bemærkninger og andre på de seks offentlige møder med deltagelse af samlet 175 mennesker.

Om nationalparkplanen

Hvad er en Nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne.

Nationalparkplanerne indeholder konkrete handlinger og mål for arbejdet med natur, kulturmiljøer, friluftsliv og erhverv, herunder hvordan nationalparken og områdets værdier kan formidles. 

Hidtil har NATIONALPARKPLAN 2012–2018 dannet grundlag for Nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Mols Bjerge fra dens etablering.