Istidsvandring på Mols Bjerge-stien 

Leading Quality Trail - Best of Europe

 

Mols Bjerge-stien er 80 km vandresti, der er certificeret som Leading Quality Trail - Best of Europe. Det betyder, at vandreoplevelsen er af høj kvalitet med store natur- og kulturhistoriske seværdigheder undervejs.

Stien er inddelt i fire dagsetaper på hver ca. 20 km. Der er mulighed for at vandre fra shelter til shelter eller benytte teltpladserne undervejs. Du kan også finde et overnatningssted nær etapestart i Rønde, Femmøller eller Ebeltoft, så du har fast base under hele turen.

Mols Bjerge-stien er bundet sammen af buslinje 123, så det er let at komme tilbage til sit udgangspunkt. Download appen Nationalpark Mols Bjerge hjemmefra - så har du dit kort med dig på telefonen. Se her

God tur 

Kalø-etapen, Bjergetapen, Ebeltoft-etapen og Gåsehage-etapen

Kalø-etapen 

Der er højspændt historisk drama ved den 700 år gamle kalø Slotsruin, der ligger i den vestlige ende af etapen. Stien går langs kysten mellem krogede troldetræer og passerer Jagtslottet på kalø. Fra krogryggen oppe på randmorenen er der en enestående udsigt i bred format over aarhus Bugten. På kalø-etapen får du også en forsmag på Mols Bjerges åbne overdrev og dramatiske dødishuller. længst mod øst ligger idylliske Femmøller med de mange gamle vandmøller.

Bjergetapen

På Danmarks eneste rigtige bjergetape går det stejlt opad fra start. Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde i et af Danmarks mest kuperede og varierede istidslandskaber. Det er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. 

Stien fører over imponerende udsigtspunkter, gennem dramatiske slugter med krogede troldeskove og forbi dybe dødishuller. Kun meget spredt bebyggelse bryder følelsen af at være langt fra alfarvej.

De græssende naturplejere

Store dele af Mols Bjerge er hegnet i storfolde, hvor forskellige dyr holder landskabet lysåbent ved at afgræsse arealerne. Gå stille og roligt gennem indhegningerne og gå aldrig mellem voksne dyr og deres unger.

Hold altid god afstand til dyrene – især ved færdsel med hund. Dyrene er fredelige, men kan instinktivt reagere mod hunde – hold derfor altid hunden i kort snor og forlad straks folden, hvis dyrene viser interesse for hunden.

Ebeltoft-etapen

Denne etape går gennem et skovklædt istidslandskab, der åbner sig ved ørnbjerg Mølle med snurrende møllehjul og mølledam. I Ulstrup Ådal og ved Djurslands største sø, Stubbe Sø, venter fine fugleoplevelser på den opmærksomme vandrer. Stien passerer herregården Skærsø og følger herefter en nedlagt jernbanestrækning ud til kysten. Her slutter etapen i søkøbstaden ebeltoft med stokroser, skæve bindingsværkshuse og toppede brosten.

Gåsehage-etapen

Oplev Ebeltofts gamle bydel med bindingsværk og stokroser, før turen går videre mod havnefronten og følger vandlinjen med strandeng, badestrand og skov. Oplev fuglebeskyttelsesområdet Ahl Hage, Ebeltoft Færgehavn, en ferieby med vandkanaler og Skelhøjes udsigt over Ebeltoft og vigen.