Mols Bjerge-stien

Mols Bjerge-stien er 60 km vandresti fra øverste hylde. Den er anlagt efter de internationale kriterier, som European Ramblers Association (ERA) har fastlagt – og er netop nu ved at blive certificeret af ERA.

Stien er markeret med hvid skrift på grønne skilte på egetræspæle i landskabet. Den er inddelt i tre dagsetaper på hver ca. 20 km: Kaløetapen, Bjergetapen og Ebeltoftetapen.

Selve Bjergetapen (20 km i Mols Bjerge) går i en cirkelformet rute tilbage til udgangspunktet, hvor man kan have sin bil parkeret (Femmøller By)

Ruten er bundet sammen af buslinje 123, så det er let at komme tilbage til sit udgangspunkt

Etaperne:

Kaløetapen, ca. 20 km mellem Kalø med middelalderborgruinen Kalø Slotsruin og Femmøller med sine mange mølledamme.

Her står gamle bøgeskove ud mod kysten. Stien går også op på selve randmorænen med en fantastisk udsigt over vigen.

Bjergetapen, ca. 20 km. i en cirkelformet rute ind gennem selve Mols Bjerge. Et godt start- og slutsted er p-pladsen over for Femmøller Efterskole.

Der er så mange højdemeter, at det kræver gode ben, men sådan er det jo i bjerge. Mols Bjerge er med i Danmarks naturkanon. 

Ebeltoftetapen, ca. 20 km mellem Femmøller og Ebeltoft.

Turen går gennem gamle plantager til den nyrestaurerede Ørnbjerg Mølle, hvor møllehjulet snurrer, og gennem Ulstrup Ådal til Stubbe Sø, Djurslands største sø. Her fouragerer havørnen - ofte kan den ses fra fugletårnet.

Stien er etableret af Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland, Syddjurs kommune og en række private lodsejere med støtte fra Friluftsrådet