Meget sjælden edderkop fundet for første gang i Jylland

Et af Danmarks absolut sjældneste smådyr er fundet i Nationalpark Mols Bjerge

”Jeg var på jagt efter nogle af de sjældne edderkopper, der i forvejen er ret kendte for Jernhatten. Jeg fandt ikke, hvad jeg søgte, men jeg fandt noget andet - som jeg aldrig havde kunne håbe på,” siger Frederik Leck Fischer. 

Han er araknolog og naturformidler, og edderkoppen, han fandt, er Bassaniodes robustus og på dansk: sten-krabbeedderkoppen 

En voksen hun af Bassaniodes robustus, med sit tudseagtige udseende og muskuløse forben. Foto: Frederik Leck Fischer

Jernhatten, hvor Frederik Leck Fisher var på felttur, ligger mellem Ebeltoft og Grenå. Den står 49 meter over havet som et isoleret bakkeparti, hvor opstigningen til toppen går forbi troldebøg, tæpper af mørkegrønt vedbend og lige nu også blå anemoner - og hele tiden med udsigt til øen Hjelm i Kattegat.

Jernhatten er et af nationalparkens oplagte besøgssteder, og det nye fund tyder på, at det er den yderst sjældne sten-krabbeedderkops yndlingssted i nationalparken – ja faktisk i hele Jylland.

Fundet for første gang i Jylland

Edderkoppen beskrives som robust, muskuløs og mørk og ligner lidt en tudse. 

Det er et vildt fund, da den sjældne edderkop i 100 år kun har været kendt fra en enkelt bestand på Møn. 
På Møn findes et specielt biodiversitets-hotspot, Høvblege, der blandt fagfæller er kendt som et godt levested for mange krævende arter. 

Bassaniodes er altså en af Danmarks absolut sjældneste smådyr, som nu for første gang er fundet i Jylland,” siger Frederik Leck Fischer.

Sten-krabbeedderkoppen findes ved tørre, nærringsfattige, soleksponerede skrænter og lignende. Her lever den helt nede langs jorden og spiser biller og andre smådyr. 

“Det er vigtigt at passe på sjældne arter som sten-krabbeedderkoppen, fordi deres tilstedeværelse gør verden til et rigere og mere mangfoldigt sted”

Frederik Leck Fischer

Araknolog og naturformidler

Refugium for sjældne arter

Fundet er endnu et bevis for, at Jernhatten er et fantastisk tilbageværende refugium for flere sjældne arter. 
Jernhattens natur kan beskrives som næringsfattig, lysåben og varm, hvilket er en sjælden kombination i den danske natur og er en yderst attraktiv naturtype for de særligt sårbare arter som sten-krabbeedderkoppen. 

Både Jernhatten og Høvblege er to naturområder som aldrig har været opdyrket og dermed har fået lov til at stå uberørt. Og det kan være en medvirkende faktor til, at bestanden disse to steder har overlevet. 

 

Frederik Leck Fischer er uddannet biolog og er i dag selvstændig naturformidler og ejer af ”Fortællinger fra Felten”. Foto: Frederik Leck Fischer

 

For Frederik Leck Fisher, der er uddannet biolog, er det vigtigt, at der fortsat kan være plads til sjældne arter i Danmark. 

”Det er vigtigt at passe på sjældne arter som sten-krabbeedderkoppen, fordi deres tilstedeværelse gør verden til et rigere og mere mangfoldigt sted – og for mange mennesker, der går op i natur og biodiversitet, giver det en utrolig livsglæde at kunne gå ud og opleve disse sære skabninger og deres mystiske måder at leve på,” siger han og fortsætter:

”Det er i bund og grund de samme argumenter, som hvorfor vi skal passe på vores unikke kunst og kulturarv – det har sjældent en værdi, rent penge og nyttemæssigt. Men verden ville være så uendeligt meget fattigere og kedelig uden kunst og kultur såvel som biodiversitet.”

En edderkop, som ikke laver spind

Sten-krabbeedderkoppen tilhører en helt særlig gruppe af krabbeedderkopper, som ikke laver spind. I stedet fanger den dets bytte med sine meget muskelløse ben. Den gemmer sig mellem stenene, og når et insekt kravler forbi, så fanger den byttet med benene og klemmer til. 

Der findes 25 krabbeedderkopper herhjemme, men sten-krabbeedderkoppen er en af de mest sjældne, da der er kun to kendte lokaliteter i Danmark. 

Det er ikke kun i Nationalpark Mols Bjerge, at araknologen finder vilde fund. 

Tilbage i maj 2023 fandt Frederik Leck Fischer en ny art af bladhveps, som ikke er set før i Danmark i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Fundet blev gjort i forbindelse med, at nationalparken gennemførte en bioblitz, som satte danmarksrekord i antal arter. I samme nationalpark fandt Frederik Leck Fischer også en helt ny art krabbeedderkop i Danmark – den hvidstribede krabbeedderkop, Xysticus lineatus.