Lille nusset fund af edderkop giver genlyd

Mariehøneedderkoppen anses for næsten truet i Danmark, men der er i Nationalpark Mols Bjerge gjort to nye fund af spind fra den iøjefaldende edderkop

For kun to uger siden tikker en meget lille stor nyhed ind hos Nationalpark Mols Bjerge. Biolog Lars Dyrberg Bruun fra konsulentfirmaet Naturlov, Ebeltoft, har 10. juni 2023 fundet to små tæpper af edderkoppespind, som for det trænede øje kun kan tilhøre den navnkundige og sjældne Mariehøne-edderkop.

De to spind er et urokkeligt bevis på, at arten nu også findes i den 60 hektar store græsningsfold ved Basballe, som Nationalpark Mols Bjerge siden 2017 har drevet i samarbejde med Den Danske Naturfond og lokale private lodsejere.

En eftersøgt art

I mange år har arten kun været kendt fra to steder inden for Molslaboratoriets arealer ved Strandkær i Mols Bjerge. I en borgerkampagne ”Wanted – not dead but alive” bad Nationalpark Mols Bjerge naturgæster i nationalparken om i foråret 2021 at lede efter fire ”eftersøgte” arter, herunder Mariehøneedderkoppen. Her fandt og fotograferede en sjællandsk familie en enkelt han på frierfødder på Stenhøje, ca. 1 km nord for Molslaboratoriet. Trods eftersøgning blev der dog ikke fundet hverken flere dyr eller spind.

”Derfor er det – trods det ydmyge udtryk (to små nussede spind ved udmundingen af en jordtunnel) – en stor og god nyhed,” forklarer en glad biolog i Nationalparken, Jens Reddersen.

En hun har forladt sin hule for at kaste sig over livretten, store biller. Over edderkoppen ses det unikke tag af ”velcrospind”, som afslørede edderkoppens nye levested. Foto: Ryan Vedelslund.

Dels er små og isolerede bestande altid sårbare over for at uddø – for eksempel på grund af ekstremt vejr, forkert naturpleje eller endog tilfældigheder. Enhver opdagelse af flere dyr og en større lokal udbredelse er derfor et godt tegn. Dels er det et tegn på, at den naturpleje, der foregår på arealet, er gunstig for arter, der for eksempel ikke tåler for hård sommergræsning men omvendt er afhængig af de mange store gødningsbiller, der netop findes på græssede arealer. Det lave sommergræsningstryk, der er på helårsgræssede arealer, er derfor ideelt for denne art.

Stor, iøjnefaldende og smuk

Arten er – her især hannen – en stor, iøjnefaldende og smuk edderkop, som med sin postkasserøde bagkrop med fire sorte pletter leder tankerne hen på en mariehøne, og deraf har arten fået sit navn. Hunnen er såmænd dobbelt så stor, men mangler den genkendelige røde farve, da dens krop er helt sort.

Hunnen er med sin matsorte krop ikke nær så genkendelig som den markante han. Foto: Ryan Vedelslund.

Trods det markante udseende overses selv hannerne ofte på mange levesteder, for den er kun ude af fangtunnelen i jorden i en kort periode i maj, hvor den opsøger uparrede hunner. Resten af året lever han og hun hver for sig og nede i jordtunnelen. Derfor kan vi heller ikke vide, hvor længe Mariehøneedderkopper har levet på Basballe-arealet, da selv garvede insektkyndige kan let overse arten.

Frivillige får kursus i at spotte spind

Biolog Jens Reddersen uddyber, at Nationalpark Mols Bjerge er ekstra stolte af og glade for Lars Dyrberg Bruuns nylige fund, da det er en del af et større areal, hvor de frivillige i Nationalparkens Gyvelgruppe har udført en stor og manuelt gyvelrydning. Dette store arbejde skal fremme de smukke og sjældne planter, Opret Kobjælde og Lav Skorzoner, og generelt varmeelskende insekter som netop Mariehøneedderkoppen.

Nationalparken vil nu fortsætte arbejdet med at finde og overvåge arten og undersøge, om edderkoppen har flere bestande i Mols Bjerge. De frivillige i Nationalparkens gyvel- og biodiversitetsgrupper kommer derfor i september på kursus med Lars Dyrberg Bruun i den svære kunst at finde mariehøneedderkoppe-spind.

En hun har forladt sin jordtunnel for at kaste sig over livretten, store biller. Dens store spidse kæber bider let hul i det hårde billepanser. Foto: Ryan Vedelslund.