Persondatapolitik for Nationalpark Mols Bjerge

1. Vi registrerer kun persondata fra personer, som selv henvender sig, og kun i det omfang det er nødvendigt i relationen til den, der henvender sig.

2. Vi kan modtage adresselister over borgere inden for Nationalparken grænser fra Syddjurs Kommune til brug for information og invitation til samarbejde i henhold til nationalparkens formål og virkemidler i Nationalparkloven, LBK nr 120 af 26/01/2017.

Vi videregiver ikke persondata til andre parter end nedenstående: 

3. Nationalpark Mols Bjerge har samarbejde med Naturstyrelsen om bogføring, hvor data om ind- og udbetaling gemmes i Naturstyrelsens regnskabssystem i fem år som delregnskab for Nationalpark Mols Bjerge.

4. Nationalpark Mols Bjerge er et statsligt organ, og Moderniseringsstyrelsen behandler data vedr. ansættelse.

5. Vi bruger statens journaliseringssystem, hvor oplysningerne gemmes.

6. Ingen behandling af data i Nationalpark Mols Bjerge er automatisk. Der sker altid en personlig behandling af data.

 

Nationalpark Mols Bjerge registrerer persondata som følger:

Kontakt til borgere i Nationalpark Mols Bjerge

Sender du en mail til os med forespørgsel om diverse mindre emner?

Booker du en guidet tur med vores frivillige formidlere?

Er du samarbejdspartner med Nationalpark Mols Bjerge?

Har du – eller vil du – søge om sponsorat og/eller tilskud til et projekt?

Er du medlem af Nationalparkens netværk?

Deltager du i Nationalparkens Serviceuddannelse?

Abonnerer du på Nationalpark Mols Bjerges nyhedsbrev?

Er du medlem af Nationalparkens Frivilliggruppe?

Er du medlem af Nationalparkens Råd eller Bestyrelse?

 

 

Kontakt til borgere i Nationalpark Mols Bjerge

Formål: Kontakt og oplysninger, invitationer m.v.

Navn

Adresse

Evt. mailadresse

Hvis det i forbindelse med lovpligtig information og samarbejde er nødvendigt at kontakte borgere i Nationalpark Mols Bjerge, gemmes kontaktoplysningerne ikke længere end samarbejdet og kontaktbehovet kræver.

 

Sender du en mail til os med forespørgsel om diverse mindre emner?

Fomål: Kontakt, service

Vi gemmer din mail med de oplysninger, du har givet i mailen, og vi svarer på den mailadresse, der er opgivet, og sletter derefter din mail og adresse i vores mailsystem efter tre måneder.

 

Booker du en guidet tur med vores frivillige formidlere?

Formål: Kontakt, service og fakturering

Firma/forening/organisation/person               Navn

Kontaktperson                                              Navn

                                                                   Adresse

                                                                   Telefonnummer

                                                                   Mailadresse

                                                                   CVR (eller hvis det er person, der søger CPR)

 

Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem.

Efter fakturering vil data stadig ligge i regnskabssystemet i fem år.

 

Er du samarbejdspartner med Nationalpark Mols Bjerge?

Formål: Kontakt, service og økonomiske transaktioner

Firma/forening/organisation/person               Navn

Kontaktperson                                              Navn

                                                                   Adresse

                                                                   Telefonnummer

                                                                   Mailadresse

                                                                   CVR (eller hvis det er person, der søger CPR)

 

Oplysningerne gemmes i statens på sagen om samarbejdsprojektet.

For økonomiske transaktioner gemmes data i Stagens regnskabssystem i fem år.

 

Har du – eller vil du – søge om sponsorat og/eller tilskud til et projekt?

Formål: at kunne sagsbehandle ansøgninger og foretage udbetalinger af støtte, kontakt

 

Firma/forening/organisation/person                              Navn

Kontaktperson                                                             Navn

                                                                                  Adresse

                                                                                  Telefonnummer

                                                                                  Mailadresse

                                                                                  CVR (eller hvis det er person, der søger CPR)

 

Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem indtil projektet er gennemført.

Når projektholderen får udbetalt det bevilgede beløb eller aflyser projektet vil data stadig ligge i regnskabssystemet i fem år.

I årsberetninger oplistes projekter, som er givet støtte til, men uden persondata.

 

Er du medlem af Nationalparkens netværk?

Formål: kontaktformål

Firma/forening/organisation/person                               Navn

Kontaktperson                                                              Navn

                                                                                  Adresse

                                                                                  Telefonnummer

                                                                                  Mailadresse

 

Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem/outlook, så længe personen er medlem af netværket.

 

Deltager du i Nationalparkens Serviceuddannelse?

Formål: kontaktformål

Firma/forening/organisation/person                               Navn

Kontaktperson                                                             Navn

                                                                                  Adresse

                                                                                  Telefonnummer

                                                                                  Mailadresse

 

Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem/outlook, så længe personen deltager i uddannelsen.

 

 

Abonnerer du på Nationalpark Mols Bjerges nyhedsbrev?

Formål: kontaktformål

                                                                                  Navn – selvvalgt brugernavn

                                                                                  Mailadresse

 

Oplysningerne gemmes i Mailchimp adressekartotek, indtil man framelder nyhedsbrevet.

 

Er du medlem af Nationalparkens Frivilliggruppe?

Formål: kontaktformål

Person                                                                        Navn

                                                                                  Adresse

                                                                                  Telefonnummer

                                                                                  Mailadresse

 

Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem / outlook, så længe personen er medlem af Frivilliggruppen.

                           

Er du medlem af Nationalparkens Råd eller Bestyrelse?

Formål: kontaktformål

Organisation                                                               Navn

Person                                                                        Navn

                                                                                  Adresse

                                                                                  Telefonnummer

                                                                                  Mailadresse

 

Medlemmer af Råd og Bestyrelse underskriver Samtykkeerklæring til registreringen som følger

  • Oplysningerne gemmes i statens journaliseringssystem, så længe personen er medlem af råd eller bestyrelse.
  • Navn og Mailadresse gemmes ligeledes i Nationalpark Mols Bjerges mailsystem (outlook), så længe personen er medlem af råd eller bestyrelse.
  • Navn og organisation offentliggøres på Nationalparkens hjemmeside. 
  • Navn og organisation offentliggøres i referater, årsberetninger, nationalparkplaner m.v.. Registreringen her kan ikke slettes.          

Vi beskytter dine data

Læs vores persondatapolitik her

Bilag her