Nationalparken tilbyder undervisning

Det er et vigtigt indsatsområde for Nationalparken at bidrage til at gøre børn og unge endnu klogere på landskabet, naturen og kulturhistorien.

Derfor tilbyder Nationalparken ca. 120 undervisningsforløb i Min Nationalpark

Undervisningsforløbene i Min Nationalpark er udarbejdet i fællesskab med lokale skoler, Karpenhøj Naturcenter, Danmarks Jægerforbund, Molslaboratoriet og Museum Østjylland, og indholdet er afstemt i forhold til Fælles Mål for Folkeskolen. Udviklingsarbejdet er støttet med midler fra Friluftsrådet. 


For læreren er forløbene forberedelsesneutrale - lige til at gå til med udførlige lærervejledninger og dokumenter til at printe til eleverne. 

Min Nationalpark kan bruges til undervisning i rigtig mange af skolens fag, og der er lagt vægt på, at eleverne kommer ud og oplever landskab, natur og kultur i nationalparkområdet. 

På lejrskole i Nationalpark Mols Bjerge

Der er også mulighed for at tage en børnehave- eller skoleklasse med på en lejrskoletur i Nationalparken.

Du kan finde  færdigpakkede lejrskoletilbud her

Lejrskolepakkerne omfatter overnatning, transport gennem hele forløbet og aktiviteter - og i nogle af pakkerne er mad også inkluderet.

Frivillige kan komme på kursus

Nationalparken har også undervisning for voksne frivillige, som vi nyder stor glæde af i Nationalparken.

Frivilliggruppen guider på ture, passer og plejer vandreruter, indsamler og renoverer vejvisersten, laver naturpleje og meget andet.

Nationalparken vil gerne understøtte de frivillige i arbejdet ved at give dem en bredere viden om området.

Derfor tilbyder Nationalparken jævnligt gratis frivilligkurser.

Du kan finde information om at være frivillig i Nationalparken og frivilligkurser her

Vidste du,

at for folkeskoler i Syddjurs Kommune er mulighed for gratis bustransport ved henvendelse til kommunen

at der i Min Nationalpark er ca. 120 færdigpakkede undervisningsforløb til både førskole- og skolebørn 

undefined

at erfaringer fra Norge og en svensk undersøgelse “Ute på dagis” viser, at koncentration, der er vigtig i al indlæring, er bedre udviklet hos børn der regelmæssigt modtager undervisning i naturen

undefined

at 39 procent af befolkningen i marts 2017 har lavet frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. Hvis alle tidligere frivillige indregnes, har 63 procent været frivillig på et tidspunkt i deres liv (kilde: Frivilligrapport 2016-18 fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde)