Ansøg nationalparken om støtte

Hvad du bør vide

Du har mulighed for at ansøge nationalparken om støtte til dit eget projekt

Støtte fra nationalparken til eksterne projekter er typisk i størrelsesordenen 10-50.000 kr.  Beløbet kan dog være større, særligt i projektet inden for nationalparkens prioriterede områder

Prioriterede områder

I vurderingen af indkome ansøgninger tillægges det nemlig generelt vægt, om ansøgningen falder inden for et af bestyrelsens prioriterede områder

De prioriterede områder fremgår af Nationalparkplan 2018-24 for Nationalpark Mols Bjerge, som du kan kan læse i her

Støtte eller samarbejde 

Nationalparken støtter i dag eksterne projekter i mindre grad end tidligere. Det skyldes, at bestyrelsen ofte vælger at indgå som partner i egnede projekter dels for at bidrage med viden og kompetencer, dels for at sikre nationalparkens interesser i projektet 

Hvis du har et forslag til et samarbejdsprojekt, så kontakt den relevante fagmedarbejder. Du finder dem her

Sådan gør du

For at ansøge nationalparken om støtte skal du udfylde et ansøgningsskema

Her finder du ansøgningsskemaet

Du skal sende dit udfyldte ansøgningsskema til Obfuscated Email

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsskrivelse fra nationalparken inden for 10 hverdage

Af denne kvittering vil det fremgå, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse

 

Er du stadig i tvivl om noget?

Så kan du ringe til nationalparken og søge vejledning

Sekretariatet / tel.  7217 0714

Eksempler på støttede projekter

På naturområdet er nationalparken selv projektholder på de største projekter, men har alligevel uddelt støtte til eksterne projekter som f.eks en større naturgenopretning på Øer, et naturplejeprojekt på Sletten i Mols Bjerge, sandmarksforsøg i Mols Bjerge, et flagermusprojekt, registrering af laver og to grundejerforeningers projekter om at rydde for den invasive art, rynket rose, ved Dragsmur og Fuglsø.

Nationalpark Mols Bjerge er et istidslandskab i særklasse. Derfor har bestyrelsen prioriteret at støttet en række forskningsprojekter hos Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, som vegetationsanalyse Agri og Fuglsø Sø, seismisk kortlægning af undergrunden i Mols Bjerge, georadar af markante bakkekamme og udarbejdelse af digital landskabsmodel over Mols Bjerge.

Det kulturhistoriske område er repræsenteret med støtte til f.eks. opgravning af mølledam og restaurering af møllehjul Ørnbjerg Mølle, restaurering af veteranskibet Skødshoved og Fregattens Jyllands robarkasse, åbne udgravninger i Mols Bjerge og et større projekt om restaurering af Postladen i Ebeltoft By. Hertil kommer flere bogudgivelser, hvor støtten skal bidrage til at bringe prisen på bogen ned for at gøre den mere tilgængelig. Det er værker som f.eks. "Egil Fischer og Femmøller Strand" og "Kalø - Godset og slottet".

På friluftområdet har nationalparken bl.a. bidraget til havbadet på Ebeltoft Skudehavn, jolle- og kajakhus på Nappedam, tandemcykler til foreningen Fysisk Aktiv for Sjov og udstyr til udlægning af langrendsspor i Mols Bjerge. Parken har også støttet etablering af flere badebroer, Skelhøje som nyt udsigtspunkt, kløverstierne i Ebeltoft By, nyt tiforløb i Tolløkkeskoven og demonstrationsplantagen Egsmark Plantage.  

Inden for området erhvervsudvikling har nationalparken f.eks. givet tilskud til udvikling af og fortælling om lokale produkter som f.eks. skovkvæg, Tang, økologisk orangemyre-vodka og chokoladetryk i farver. 

Hertil kommer, at nationalparken har støttet et utal af arrangementer i området som f.eks. Molsløbet, Kaløbet, Vinter Ultra Mols Bjerge, Ebelfestival, kystkulturfestival i Ebeltoft, DM i orienteringsløb, DM i landevejscykling og EM i slædehundekørsel.

Du kan finde alle de projekter, nationalparken har støttet i årsberetningerne her

Læs også om nationalparkens egne projekter her (under udarbejdelse)