Samarbejdspartnere i projektet BiodiverCity

Vores partnere

En rækker lodsejere som virksomheder, grundejer- og beboerforeninge bidrager frivilligt til at styrke biodiversiteten omkring Ebeltooft ved at lade deres arealer indgå i projektet.

Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge står for projektet.

Informationstavler hos partnerne i BiodiverCity

Informationstavler

Der står informationstavler på de arealer, der deltager i projektet.

På informationstavlerne kan du læse dels om selve projektet, dels om det særlige areal, den opsatte tavle er placeret ved. 

Tavlernes tekst er opdelt i fire faste spalter:

1. spalte: En grafisk illustration af bynaturprojektet i Ebeltoft med en rød markering, hvor du står

2. spalte: En tekst om BiodiverCity generelt

3. spalte: Teksten her handler om lodsejerens areal, der er en del af projektet. Det er ofte en virksomhed, der er partner i projektet

4. spalte: En tekst om, hvad du kan opleve på netop dette areal,hvis du kommer på rette årstid, er heldig (det kræver naturen ofte) og kigger godt efter

Eur. Film College Syddjurs Kommune

KVADRAT

Schjerning Farver

Holmriis El

DjursBO Ebeltoft

Boeslumvej Syddjurs Kommune

Ebeltoft Centervej Syddjurs Kommune

Møller-Nielsen Natur

Skomø A/S

Galgebakken Syddjurs Kommune

Beboerforeningen Svarthøjene