• BiodiverCity: Landets mest ambitiøse bynaturprojekt

Om BiodiverCity

Med projektet er der skabt en 12 km sammenhængende spredningskorridor af særlig og sjælden natur gennem Ebeltoft By

Sjældne arter er oftest sjældne, fordi de mangler levesteder, der tilbyder dem de rette leveforhold. I hele landet savner vi større og mere sammenhængende natur, der tilbyder netop disse særlige og sjældne arter de rette forhold, så de kan sprede sig og dermed blive til mere robuste bestande. Dermed styrker vi grundlaget for biodiversitet.

Med projektet BiodiverCity ønsker vi at sikre sammenhængende hede- og overdrevsnatur i et 12 km langt bånd fra sydspidsen af Ebeltofthalvøen, bag om Ebeltoft By til sommerhusområdet Egsmark mod nord. Formålet er at hjælpe de særlige og sjældne arter, der i dag lever, sårbart og udsat, på små levesteder i og omkring Ebeltoft. Et sammenhængende bånd af hede- og overdrevsnatur vil hjælpe dem til at sprede sig fra syd og nord gennem byen.

I projektet udnytter vi det forhold, at det kuperede istidslandskab med næringsfattig jordbund, der bl.a. danner grundlag for de mange sjældne arter i Mols Bjerge, også ligger under selve Ebeltoft By. Det sandede underlag rummer potentiale for at skabe mere hede og solåbne overdrev til de arter, der er afhængige af det.

Arealerne i projektet er dels private, dels offentlige, og indsatsener båret af frivillighed, gode oplevelser og medansvar for biodiversiteten.

Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge står for projektet.

Hvad du kan opleve

Med projektet får du nye naturoplevelser i Ebeltoft By

Sjældne sommerfugle flagrer hen over purpurrøde tjærenelliker, der står flot og lyser op. Allerede i dag kan du rundt om i Ebeltoft opleve lommer af natur, hede og solrige overdrev, der giver leverum for særlige og sjældne arter.

Du kan med lidt held opleve nogle af arterne. Vi har gjort detlidt lettere for dig at opleve bynaturen i projektet ved at opstille informationstavler på de arealer og hos de virksomheder, der deltager i projektet.

På informationstavlerne kan du læse dels om selve projektet, dels om det særlige areal, du har opsøgt og står foran. Tavlernes tekst er nemlig opdelt i fire faste spalter:

1. spalte: En grafisk illustration af bynaturprojektet i Ebeltoft med en rød markering, hvor du står

2. spalte: En tekst om BiodiverCity generelt

3. spalte: Teksten her handler om lodsejerens areal, der er en del af projektet. Det er ofte en virksomhed, der er partner i projektet

4. spalte: En tekst om, hvad du kan opleve på netop dette areal,hvis du kommer på rette årstid, er heldig (det kræver naturen ofte) og kigger godt efter

Vi har stor respekt for de lodsejere og virksomheder, der lægger egen jord til projektet for at skabe biodiversitet. Vi er sikre på, du har det på samme måde, og gør dig umage med at tage hensyn og kun bevæge dig ind på arealerne, hvis der er tilladelse og slåede stier til det.

Find projektets partnere og deres informationstavler her

Fakta

Her kan du finde flere informationer om

Projektarealerne

Partnere i projektet

Faglige beskrivelser

Jens Reddersen

Title: Natur- og projektmedarbejder
Area: Hvis du gerne vil deltage i projektet eller vide mere om det
Telefon: 91 33 47 40

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.