Certificerede turismepartnere

Med projektet er der skabt et over hundrede turismevirksomheder stort netværk, der har fået stor lokal betydning

 

Er du interesseret i at vide mere, så læs her:

Om Nationalparkens Servicenetværk

Oplev de certificerede partnere

Baggrund

Formål

Redskaberne

Nationalparkens Servicenetværk - Step by step

 

Om Nationalparkens Servicenetværk 

Nationalparkens Servicenetværk består af dedikerede virksomheder, deres ledere og ansatte, der arbejder sammen om at være landets bedste til værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling.

Rigtig mange mennesker besøger Nationalpark Mols Bjerge. Her møder de repræsentanter fra områdets virksomheder – f.eks. overnatningssteder, spisesteder, butikker eller museer. På den måde bliver virksomhederne, deres ledere og personale en slags værter for området – og gode værter kan løfte enhver gæsteoplevelse til noget helt særligt.

For at være spids på opgaven har alle partnere deltaget i Nationalparkens Serviceuddannelse, der er et forløb over tre dage. Her har de fået et særligt indgående kendskab til landskab, natur og kulturhistorie, hinanden og Nationalparken samt arbejdet med værtsskab og storytelling.

 

Oplev de certificerede partnere

Rundt om i og omkring Nationalparken finder du virksomheder, der er certificerede partnere med Nationalparken. 

Du kan kigge efter partnerskilte i receptionen eller klæbemærker på døre og vinduer med partnerlogoer. Nogle af virksomhederne har en stor korttavle hængende ude eller inde, også med et partnerlogo, eller de flager med nationalparkflaget. 

Du kan også møde nogle af disse partnere ved at købe en naturoplevelse på nationalparkbooking.dk eller ved at booke en guide til en tur i Nationalparken  

Find projektets partnere her

Baggrund

Bestyrelsen for Nationalparken havde længe haft tanker om en certificeringsordning i forbindelse med, at lokale virksomheder skulle kunne godkendes til at anvende nationalparkens logo i deres markedsføring. Da Destination Djursland, i dag VisitAarhus, henvendte sig til Nationalparken om EU-projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme, så bestyrelsen heri en mulighed for at gennemføre et pilotprojekt og udvikle et skræddersyet uddannelsesforløb.

I forløbet deltog knap tyve lokale virksomheder i kompetenceudvikling med fokus på viden om nationalparker generelt og Nationalpark Mols Bjerge i særdeleshed, natursyn, værtsskab, storytelling, markedsføring, mersalg på stedbundne ressourcer m.v. Deltagerne fik bedre kendskab til Nationalparken, der omvendt lærte virksomhederne og deres behov bedre at kende.

Det var en stor succes, der viste et stort potentiale for samarbejde – og alle virksomhederne og Nationalparken var enige om at fortsætte samarbejdet i et forpligtende netværk. 

Formål

Nationalparker er et internationalt fænomen. Rigtig mange mennesker associerer nationalparker med oplevelser af høj kvalitet – og det kan føre til øget salg, præference og opmærksomhed.

Det er dog de lokale virksomheder, der i deres daglige møde med gæster i området er nøglen til øget synlighed af Nationalparken og kvalitet i værtsskabet.

Samarbejdet i netværket skal derfor sikre en positiv udvikling på grundlag af den synergi, der skabes i det forpligtende fællesskab mellem lokale virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark.

VISION Nationalpark Mols Bjerge tilbyder – som et stort feriemål inden for kystog naturturisme i Østjylland – autentiske kvalitetsoplevelser for sine gæster

MISSION Vi skal have landets bedste værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling

VÆRDIER Vi skal være gæstfri, engagerende og tilbyde oplevelser i særklasse samt skabe det gode værtsskab via viden, engagement og lokal stolthed

Redskaberne

Nationalparkens Servicenetværk er et forpligtende fællesskab med høje ambitioner. Derfor er der krav om aktiv deltagelse. Målt over et år skal en partner således have deltaget i netværksaktiviteter. Baggrunden herfor er, at arbejdet i netværket er til fælles bedste og beror på den grundlæggende antagelse, at når man høster, giver man også tilbage til fællesskabet. Samtidig stilles der store økonomiske og personalemæssige ressourcer til rådighed for netværket.

Der er ca. to årlige møder i Nationalparkens Servicenetværk. På møderne er der fokus på kompetenceudvikling, udveksling af viden og ideer, udvikling af nye tiltag, undervisning med interne og eksterne undervisere, workshops, inspirationsoplæg, lokalkendskab og stolthed – og ikke mindst netværk. Alle møder foregår hos partnere, der således får mulighed for at vise deres virksomhed frem. Herudover er der virksomhedsbesøg hos de partnere, der gerne vil, men ikke har plads til større møder.

Centralt er fællesskabet – virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark er sammen om læring, udvikling, identifikation af nye behov og ideudvikling. 

Nye tanker, ideer og udfordringer kan danne grundlag for, at et emne tages op på et af de årlige møder. Netværket kan imidlertid også nedsætte en ad hoc-gruppe, der arbejder med at løse identificerede opgaver, eller mødes i grupper af virksomheder til mere uformelle kaffemøder for at drøfte udfordringer, nye ideer eller konkrete projekter. Det giver et meget konkret input fra partnerne til Nationalparken.

BiodiverCity - Step by step

Nationalparkens Serviceuddannelse blev udviklet i år 2013 med det første hold på knap tyve lokale virksomheder, der deltog i et længere forløb med kompetenceudvikling med fokus på viden om nationalparker generelt og Nationalpark Mols Bjerge i særdeleshed, natursyn, værtsskab, storytelling, markedsføring, mersalg på stedbundne ressourcer m.v.

Deltagerne fik bedre kendskab til Nationalparken, der omvendt lærte virksomhederne og deres behov bedre at kende – og det førte til etableringen af Nationalparkens Servicenetværk i 2015.

Fem år senere konkluderer Epinion i en undersøgelse (2020) om netværket, at det har vokset sig til et stærkt erhvervsnetværk, og at deltagerne vurderer, at det betyder noget, at der er et organ, der løfter opgaven med at samle områdets aktører, og netværket er blevet en størrelse, man henviser til i hele lokalområdet. Der er skabt et fælles fundament, hvor deltagerne oplever fortsat at være på vej, og hvor Nationalparken på den helt rigtige måde understøtter synergi og støtter op om en udvikling frem for at diktere en retning. Om Serviceuddannelsen konkluderer Epinion, at netværket beskriver den i meget positive vendinger. Flere erkender at være blevet positivt overrasket over den kvalitet og viden, man har fået, og især hvordan de efterfølgende oplever at have kunnet bruge den viden i deres daglige arbejde, herunder med at servicere gæster i området.

i 2022 er der uddannet ni hold virksomheder - og netværket har forlængst passeret hundrede virksomheder.

Nicole Wolter

Title: Kommunikationsmedarbejder
Telefon: 91 32 95 56

Projektpartnere

De certificerede partnere er turismevirksomheder, men også andre typer virksomheder, der gerne vil arbejde målrettet med turisme. Alle har de frontpersonale, der møder Nationalparkens gæster. 

Her finder du de certiticerede partnere i projektet

Det er Nationalparken, der driver både uddannelse og netværk i samarbejde med VisitAarhus.