Frivillige i Nationalparken

 En stor gruppe af frivillige lægger et helt uundværligt stykke arbejde i at bidrage til udvikling af Nationalparken 

 

Er du interesseret i at vide mere, så læs her:

Om frivillige i Nationalparken

Mød de frivillige

Baggrund

Formål

Redskaberne

Frivilligprojektet - Step by step

 

Om frivillige i Nationalparken

Nationalparken gik i drift i 2012 og har arbejdet med frivillighed helt fra 2014 med det todelte formål, dels at frivillighed skal bidrage til at opfylde nationalparkens lovdefinerede formål, dels at frivillighed skal være en af de måder, hvorpå Nationalparken forankres i lokalområdet. 

Der har været overvældende interesse for at blive en del af Nationalparkens Frivilliggruppe, og i dag arbejder der omkring 80 dedikerede frivillige med forskellige opgaver i Nationalparken.

Vi er i Nationalparken omvendt optaget af skabe gode forhold for de frivillige og tilbyde meningsfulde arbejdsopgaver med rum for medindflydelse.

Mød de frivillige

Du vil muligvis møde de frivillige på en tur i Nationalparken - hvis ikke, vil du i hvert fald passerer flere steder, hvor de har haft en finger med i spillet... Det er nemlig de frivillige, der har stået for en stor del af Nationalparkens stiarbejde, så vi i dag har et stort, velafmærket og velholdt stisystem med den internationale certificering Leading Quality Trail. Udsigten til de mange fritlagte stendysser på private ejendomme er også de frivilliges værk, ligesom de frivillige eksempelvis også monitorerer sjældne arter, rydder for gyvel på steder med særlig sårbare arter samt sørger for shelterpladser og borde- og bænkesæt over hele parken.

Hvis du møder mennesker på job i Nationalparken, kan det være frivillige - kig efter deres blå profiltøj, hvorpå der er trykt, at de er frivillige i Nationalparken. Især har du mulighed for at møde dem som guider, der afvikler ture, giver rundvisninger eller er med på sejladser med veteranskibet Skødshoved.

Baggrund

Nationalparkfonden vedtog i 2014 en frivilligpolitik, hvor rammerne for frivillighed er fastsat. Heraf fremgår det om organiseringen, at de frivillige arbejder i mindre selvstyrende grupper med et veldefineret ansvarsområde og tilknyttet en person fra sekretariatet, der fungerer som tovholder. Dermed undgås en foreningskonstruktion, der pålægger de frivillige det administrative arbejde, der kendetegner en forening - eksempelvis årlige generalforsamlinger og valg af formand.

Lige siden etableringen af parken har bestyrelsen haft et ønske om at forankre Nationalparken i lokalområdet ved blandt andet at inddrage lokalbefolkningen i udviklingen af området, og det er baggrunden for, at Nationalparken i dag har et kops af frivillige med lyst og energi til at gøre en forskel i deres eget lokalområde.

Formål

Nationalparken har med de frivillige en helt uundværligt hjælp til at udvikle Nationalparken efter dens lovfæstede formål. Frivilliggruppen tæller nu ca. 80 medlemmer, der ud over de store udviklingsopgaver, de løfter i fællesskab med Nationalparkens sekretariat, også er med til at sprede stolthed og viden om Nationalparken.

De mange frivillige har meget forkellige kompetencer, og de mange ekstra arbejdstimer, de lægger i frivilligarbejdet, er afgørende for Nationalparkens samlede indsats. Uden disse ekstra hoveder og hænder ville parkens aktivitetsniveau være betragteligt mindre. Et eksempel herpå er tilblivelsen af Mols Bjerge-stiens første tre etaper, hvor de frivillige hver gik ca. 600 kilometer for at finde egnet tracé, opsætte stolper og påsætte vandreskilte.  

Med de frivilliges arbejde sker der endvidere en optimering i forhold til gæsternes oplevelse af at besøge nationalparken med udvikling af fysiske faciliteter, vejvisning, rådgivning eller rundvisning på særlige attraktioner.

Redskaberne

Bestyrelsen har vedtaget en frivilligpolitik, hvor rammerne for frivilligarbejdet er fastsat. De frivillige er organiseret i mindre selvstyrende grupper med et veldefineret ansvarsområde. Gruppen er endvidere tilknyttet en person fra sekretariatet, der fungerer som tovholder. En krumtap i projektet er desuden, at alle frivillige skal deltage i et frivilligkursus af en lille uges varighed. Her introduceres de til lovgivningen om nationalparker samt organisationens opbygning og økonomi. Hertil kommer førstehjælpskursus samt legende læring om formidling og personlig performance. På kurset sker der desuden en introduktion til de forskellige arbejdsgrupper og deres arbejdsopgaver.

De frivillige har deres daglige gang i Nationalparkens sekretariat, hvor de kender medarbejderne. De har også adgang til et eksternt lager med redskaber til at løse forskellige opgaver, arbejdskøretøjer og profiltøj, så de er synlige, når de er ude for at løse deres opgaver.

Et meget vigtigt element i arbejdet er at finde de meningsfulde arbejdsopgaver, som de frivillig også selv skal have indflydelse på, og at prioritere socialt samvær. Derfor får de frivillige mulighed for at deltage i Nationalparkens arrangementer hen over året, særligt tilrettelagte ekskursioner for de frivillige og personalet i parken, kurser og en årlig julefrokost - og den er altid en helt særlig oplevelse.

 

Frivilligprojektet - Step by step

Udarbejdelse af en frivilligpolitik og annoncering efter de første frivillige, 2014

Årlig afholdelse af frivilligkursus, 2014 til i dag

Nedsættelse af diverse arbejdsgrupper, der varierer efter behov. Det er i dag ca. 20 forskellige arbejdsgrupper

Kristian Herget

Title: Projektleder
Telefon: 3052 3253

Projektpartnere

Frivilliggruppen i Nationalparken tæller i dag knap 80 medlemmer, der er fordelt ud i mere end 20 forskellige arbejdsgrupper, naturligvis efter de frivilliges egne ønsker, med fokus på naturpleje, registrering af arter, stier, shelters, pleje af fortidsminder, guider, events og meget andet.