• Et bynært naturprojekt i Nationalpark Mols Bjerge

BiodiverCity

12 km sammenhængende spredningskorridor af særlig og sjælden natur gennem Ebeltoft By

I BiodiverCity ønsker vi at sikre sammenhængende hede- og overdrevsnatur i et 12 km langt bånd fra Øer, bag om Ebeltoft C til Egsmark.

En lang række arter, fx vilde blomster, græshopper, snudebiller og sommerfugle lever kun i denne naturtype.

Sjældne arter er oftest sjældne fordi de mangler levesteder, især større, bedre og mere sammenhængende områder. Det sikrer nemlig større og dermed mere robuste bestande. Og det skal være levesteder af samme slags, fordi det netop skal være leve- steder for samme truede arter.

Arealerne er private og offentlige og indsatsen båret af frivillighed, gode oplevelser og medansvar for biodiversiteten. Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge står for projektet.

Projektpartnere

Fagpublikationer