Nationalparkens projekter

Her finder du nogle af Nationalparkens mange projekter fra parkens første tiår. Generelt involverer projekterne i meget høj grad lokalsamfundet - lige fra Syddjurs Kommune over Naturstyrelsen Kronjylland til områdets mange private lodsejere, virksomheder og beboere

Kom et spadestik dybere - og dyk ned i det enkelte nationalparkprojekter og lær dem at kende.

Siden her er en ny projektside, og vi arbejder løbende med at få vores projekter på siden. Derfor er der pt. ikke meget indhold, men det er på vej.

Nationalparkplan 2018-2024 med bestyrelsens satningsområder vil give et indtryk af, hvilke indsatsområdet Nationalparken arbejde på i den indeværende planperiode frem til 2024. Den finder du her

Nationalparkens mange projekter fordeler sig hovedsageligt inden for temaerne: Landskab, natur, kulturhistorie, erhvervsudvikling og formidling. 

 

Geologiske projekter

Nationalparken arbejder med at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab

Projekter forbundet hermed finder du her (på vej)

Naturprojekter

Nationalparken arbejder med at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber.

Projekter forbundet hermed finder du her

Kulturprojekter

Nationalparken arbejder med at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

Projekter forbundet hermed finder du her (på vej)

Friluftsliv

Nationalparken arbejder med at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer

Projekter forbundet hermed finder du her (på vej)

Erhvervsprojekter

Nationalparken arbejder med at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne

Projekter forbundet hermed finder du her (på vej)

Formidlingsprojekter

Nationalparken arbejder med at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier

Projekter forbundet hermed finder du her (på vej)