Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalparkplan 2018-2024

Bestyrelsen har netop vedtaget NATIONALPARKPLAN 2018-2014 for Nationalpark Mols Bjerge.

Du kan læse nationalparkplanen her

Se bilag her

Se miljørapport her

Du kan også hente et fysisk eksemplar af nationalparkplanen på nationalparksekretariatet. 

Processen frem mod den færdige plan

Arbejdet med den nye nationalparkplan har været i gang i en længere periode.

Der har været en tolv ugers offentlighedsfase for at indkalde ideer og forslag til planarbejdet. Hertil blev der bl.a. udarbejdet en redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalparken, som også indeholder en evaluering af indsatsen i Nationalparkens første planperiode.

Du kan se redegørelsen her

Borgere, foreninger og institutioner m.v. har indgivet 161 forslag og ideer til, hvordan Nationalparken kan udvikle på igangværende projekter og igangsætte nye tiltag. Nogle indkom som skriftlige bemærkninger og andre på de seks offentlige møder med deltagelse af samlet 300 mennesker. I høringsperioden indkom 50 forslag.

Se notat med bestyrelsens bemærkninger til høringssvar her

Om nationalparkplanen

Hvad er en Nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner, som beskriver, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne.

Nationalparkplanerne indeholder konkrete handlinger og mål for arbejdet med natur, kulturmiljøer, friluftsliv og erhverv, herunder hvordan nationalparken og områdets værdier kan formidles. 

Hidtil har NATIONALPARKPLAN 2012–2018 dannet grundlag for Nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Mols Bjerge fra dens etablering.