Nationalparkplan Mols Bjerge 2024-30

Grundlaget for arbejdet i Nationalpark Mols Bjerge er en seksårig nationalparkplan, som beskriver, hvordan nationalparkfonden vil udvikle parken gennem konkrete handlinger og mål. Nu er det tid til at lave den kommende seksårige plan, der skal gælde for årene 2024-2030

Kom med idéer

Arbejdet med fremtidens Nationalpark skal foregå i fællesskab med de mennesker, der bor og arbejder i og omkring nationalparkområdet.

Derfor inviterer Nationalparken borgere, gæster, foreninger, institutioner og virksomheder m.v. til at fremsende med idéer og forslag til den nye nationalparkplan.

Forslag kan sendes til mols@danmarksnati­onalparker.dk eller til Nationalpark Mols Bjerge, Strandhuset, Molsvej 29, 8410 Rønde.

Fristen for indsendelse af idéer og forslag er torsdag 30. marts 2023.

Ny Nationalparkplan

 

Debatoplæg og redegørelse fra Nationalpark Mols Bjerge

Redegørelse samt evaluering af Nationalparkens indsats 2017-2022

Debatoplæg

Kan også afhentes på Nationalpark Mols Bjerges sekretariat.

Debat og drøftelse af idéer

8. februar 2023 var der debatmøde på Fregatten Jylland i Ebeltoft. Her mødte cirka 100 interessede op og 40 fulgte med på livestream. Her var Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat vært på mødet. Til mødet gemmengik sekretariatet det hidtidige arbejde inden for de fire områder: Natur og landskab, kultur, friluftsliv og erhverv. Til sidst var der debat og drøftelse af idéer og forslag.

Mødet blev livestreamet, og videoen kan ses her