Nationalparkplan Mols Bjerge 2024-30

Bestyrelsen for nationalparken sender forslag til ny nationalparkplan, inkl. bilag og miljørapport, i offentlig høring fra 12. juli til 8. oktober 2023.

Send høringssvar til Obfuscated Email eller med almindelig post til Nationalpark Mols Bjerge, Molsvej 29, 8410 Rønde.

Frist for modtagelse af høringssvar er søndag 8. oktober 2023

Du kan hente et fysisk eksemplar af forslaget til nationalparkplan på nationalparkens sekretariatet, men du kan også se alle dokumenter på denne side.

Planforslaget er udsendt til lodsejere, som ejer mere end 1 ha jord inden for nationalparken, til relevante myndigheder, foreninger og interesseorganisationer samt til alle, som i den indledende offentlighedsfase fremsendte forslag til planens indhold.

Kom til offentligt møde om planforslaget onsdag 6. september 2023 kl. 16.30 til 19.30 på Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft.

Tilmelding til det offentlige møde på mail til Obfuscated Email senest mandag den 4. september 2023.

Debat og drøftelse af idéer

8. februar 2023 var der debatmøde på Fregatten Jylland i Ebeltoft. Her mødte cirka 100 interessede op og 40 fulgte med på livestream. Her var Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat vært på mødet, hvor sekretariatet gennemgik det hidtidige arbejde inden for de fire områder: Natur og landskab, kultur, friluftsliv og erhverv.

Læs Redegørelse samt evaluering af nationalparkens indsats i 2017-2023 her

Debatoplæg her

Mødet blev livestreamet, og videoen kan ses her

Ny Nationalparkplan