Ny Nationalparkplan 2024-30

Grundlaget for arbejdet i Nationalpark Mols Bjerge er en seksårig nationalparkplan med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfonden vil udvikle parken

Planforslag til ny nationalparkplan sendt i høring

Bestyrelsen for nationalparken sender forslag til ny nationalparkplan, inkl. bilag og miljørapport, i offentlig høring fra 12. juli til 8. oktober 2023.

Send høringssvar til mols@danmarksnationalparker.dk eller med almindelig post til Nationalpark Mols Bjerge, Molsvej 29, 8410 Rønde.

Frist for modtagelse af høringssvar er søndag 8. oktober 2023

Du kan hente et fysisk eksemplar af forslaget til nationalparkplan på nationalparkens sekretariatet, men du kan også se alle dokumenter på denne side.

Planforslaget er udsendt til lodsejere, som ejer mere end 1 ha jord inden for nationalparken, til relevante myndigheder, foreninger og interesseorganisationer samt til alle, som i den indledende offentlighedsfase fremsendte forslag til planens indhold.

Offentligt møde om planforslag

Kom til offentligt møde om planforslaget onsdag 6. september 2023 kl. 16.30 til 19.30 på Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft.

Tilmelding til det offentlige møde på mail til mols@danmarksnationalparker.dk senest mandag den 4. september 2023.

Nationalparkplanens tilblivelse