Produkter mærket med Nationalparkens logo

Gin Heroes

Gin produceret på enebær fra Mols Bjerge med tilladelse fra lodsejer

Link til Gin Heroes hjemmeside her

Fersk kød og pølser fra Holmegaard

Holmegaard arbejder med bevarelse vores levende kulturarv. Produkterne er fra gamle husdyrracer

Skriv til Holmegaard, Ved Fredskoven 4, Hyllested, 8400 Ebeltoft Obfuscated Email

Mols Bjerge Dram

En mindre produktion af dram på bl.a. lokale urter. Lodsejer har givet tilladelse til at plukke rønnebær, slåen og enebær i Mols Bjerge 

Du kan kontakte producenten Obfuscated Email

Nationalparkens Servicenetværk

62 lokale virksomheder er certificerede partnere. De er specialister i deres nationalpark og samarbejder om at bliver endnu bedre nationalparkværter

Find dem her

Øer Is

Økologisk gedeis fra Lille Raneladegård på mælk af egne dyr - og med bær og krydderurter, der også er fra Nationalparken

Læs mere om Øer Is her

Skovkvæg

Naturplejekvæg fra Mols Bjerge, der håndteres lokalt lige fra livet i bjergene til slagtningen

Du kan læse mere her

Helges økologiske produkter

Økologisk frugt og grønt fra Helges familiedrevne gård

Find Helges her

Mols Vand

Vand på flaske fra Mols Bjerges undergrund. 

Overskuddet fra salget går til grundvandsbeskyttelse.

Link til hjemmesiden med Mols Vand her

Om brug af Nationalparkens logo

For nationalparkbestyrelsen er det vigtigt at understøtte lokalsamfundet og erhvervslivet ved at stille Nationalparkens logo til rådighed efter ansøgning.

En forudsætning for at bestyrelsen tillader brug af logo er, at der er tale om høj kvalitet, at der er klar forbindelse til Nationalpark Mols Bjerge, og at brugen ikke strider mod Nationalparkens formål.

Det er altid en forudsætning, at love og regler følges, og at fornødne myndighedstilladelser er indhentet. Nationalparken har ikke myndighed og ressourcer til at foretage regelmæssig kontrol. Lovbrud vil betyde, at logotilladelsen straks inddrages.

Med en logotilladelse kan bestyrelsen vælge at give sine anbefalinger til ansøgeren, når det efter bestyrelsens opfattelse kan højne kvaliteten i produktet, håndteringen, markedsføringen eller simpelthen øge den lokale tilknytning. Det vil i så fald være med henblik på at bringe en virksomhed eller et produkt nærmere Nationalparkens formål.

 

Løbeklubben Puls 8410

Afholdelse af det årlige motionsløb KALØB

Link til Løbeklubben Puls 8410's hjemmeside her

Honning fra private biavlere

Vejsidehonning fra:

Jan Brik Hansen, Kejlstrupvej 9, Feldballe, 8410 Rønde