Pt. ingen ledige stillinger

PROJEKTLEDER PÅ NATUROMRÅDET I NATIONALPARK MOLS BJERGE

Kunne du tænke dig at arbejde med naturen i et unikt landskab af gamle løvskove, blomster- og insektrigt græsland og kystzone med store naturværdier?

Nationalpark Mols Bjerge er udpeget på baggrund af den særlige biodiversitet inden for de gamle løvskove, tørre sure græsningsoverdrev og kystnaturen. Her midt i Danmark findes et enestående og vildt naturområde, som vi i fællesskab skal værne om og udvikle. Nationalpark Mols Bjerge rummer 180 km2, heraf 140 km2 land og strækker sig fra Rønde/Kalø i øst til Kattegatkysten (og Hjelm) i øst, fra Rugaard Gods mod nord til sydspidsen af Ebeltoft- og Mols-halvøerne i syd. Vores arbejde i nationalparksekretariatet tager udgangspunkt i Nationalparkplan 2018-24.

I Nationalpark Mols Bjerge er ca. 80 procent af landarealet i privat eje. Projekter på disse arealer varetages af nationalparkens sekretariat, evt. i samarbejde med Syddjurs Kommune. De resterende ca. 20 procent ejes af staten og Syddjurs Kommune.


Nationalpark Mols Bjerge er en bestyrelsesledet fond med fast årligt tilskud på finansloven og et sekretariat med seks medarbejdere, heraf en naturprojektmedarbejder. Bestyrelsen har 2019 besluttet at opnormere naturområdet med yderligere en fast fuldtidsstilling som naturprojektmedarbejder.

Arbejdsopgaver

Som projektleder på naturområdet skal du:

 • Planlægge, igangsætte og gennemføre naturprojekter i nationalparken i et tæt samarbejde med bl.a. lodsejere, myndigheder og rådgivere.
 • Medvirke til udvikling og gennemførelse af kortlægnings- og overvågningsopgaver.
 • Bidrage med viden om naturen til kolleger og samarbejdspartnere.
 • Indgå i løsningen af andre af nationalparkens opgaver i relation til planlægning, udvikling, forskning, undervisning, informationsvirksomhed, samt øvrige sekretariatsopgaver.
 • Søge fonds- og tilskudsmidler.

Faglige kvalifikationer

Vi forventer, at du som projektleder:

 • Har en relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • Har erfaring med naturgenopretningsprojekter, inkl. lodsejerkontakt.
 • Har interesse for den danske natur, herunder gerne et kendskab til nationalparkens naturtyper og arter.
 • Har kendskab til lovgivning og tilskudsmuligheder på naturområdet
 • Er vant til og brænder for at formidle naturen og de projekter, der gennemføres.
 • Erfaring med projektledelse og økonomistyring vil være et ekstra plus.

Kompetenceprofil

Vi forventer, at du som projektleder:

 • Er god til at samarbejde – også tværfagligt - og er opsøgende og udadvendt i forhold til opgaver og samarbejdsrelationer.
 • Arbejder selvstændigt og samtidig kan være en del af et team.
 • Trives i en hverdag med mange forskelligartede opgaver med bred faglighed.
 • Har en positiv og humoristisk indstilling, der bidrager til en god stemning på arbejdspladsen.
 • Er god til at strukturere og tilrettelægge arbejdet, gennemføre og afslutte opgaver til fastsatte deadlines.
 • Har et godt overblik, sans for detaljer og er skarp til formidling såvel skriftligt som mundtligt.
 • Har kendskab til GIS og Office-programmer på brugerniveau.

Dertil kommer, at du har kørekort til personbil.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).

Du vil referere til Nationalparkchef Birgitte Lamp. Arbejdsstedet er Kalø Jagtslot, Grenåvej 12, 8410 Rønde.

Flere oplysninger fås hos nationalparkchef Birgitte Lamp på mobil 21 13 75 49 og naturprojektmedarbejder Jens Reddersen på mobil 91 33 47 40.

Sådan søger du

Du søger stillingen elektronisk ved at trykke på ”Søg jobbet her” nederst på siden. Vi skal have din ansøgning senest 10. januar 2020. Vi forventer at holde samtaler 20. og 21. januar 2020.

Nationalparken betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Nationalpark Mols Bjerge er formet af store isfremstød fra nord, nordvest og sydøst, senest for 18.000 år siden og fremstår som et unikt istidslandskab i Danmark. Isen har givet de vilde bakker, dybe dale med solbagte varme skråninger og det næringsfattige sand, men også det kalkrige ler og grus ved kysterne. Det blomster og insektrige græsland rummer mange sjældne og spændende arter, og nationalparken er nået langt i visionen om en sammenhængende overdrevsnatur hele vejen rundt om Ebeltoft Vig, bl.a. i Danmarks nok mest ambitiøse bynaturprojekt, BiodiverCity.

 

Du kan læse mere om Nationalpark Mols Bjerge her på hjemmesiden. 

SØG STILLINGEN

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist: 10. januar 2020

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål om stillingen kan rettes til nationalparkchef Birgitte Lamp på mobil 21 13 75 49 og naturprojektmedarbejder Jens Reddersen på mobil 91 33 47 40.