Nationalparken understøtter den lokale erhvervsudvikling

undefined

Flere og flere lokale virksomheder benytter Nationalparkens mange tilbud

Det er muligt for virksomheder at få tilladelse til brug af nationalparkens logo. Flere virksomheder arbejder i dag aktivt med logoet, og Nationalparken fortsætter med at udvikle rammerne om dette tilbud i takt med de erfaringer, som vi gør os. Læs om logoet her.

På turistområdet kan lokale virksomheder med frontperonale (der er i direkte kontakt med besøgende i området) deltage gratis i Nationalparkens Serviceuddannelse. 

Det er for virksomheder både i og omkring nationalparken. Læs om Nationalparkens Serviceuddannelse her.

Efter endt uddannelse er virksomhederne nationalparkværter – og de indgår i et netværk, der i dag tæller ca. 30 lokale virksomheder med indgående kendskab til nationalparken, landskabet og naturen, lokale seværdigheder, god værtsskabsservice og storytelling samt mersalg på god gæsteservice. Læs om netværket her.

Nationalparken er fortsat i en proces, hvor vi skridt for skridt søger at afdække mulighederne for som nationalpark at være vækstgenerator for det lokale erhvervsliv.

Med det nyeste projekt, Nationalparken på spisekortet, tager vi hul på at arbejde med lokale fødevarer blandt andet ved at skabe kontakt mellem virksomheder.

 

Vidste du...

at nationalparkens landareal udgør cirka 20 procent af Syddjurs Kommune, og at cirka en fjerdedel af kommunens befolkning bor i nationalparken

at Aarhus er hovedleverandør af tilflyttere til kommunen, og at undersøgelser viser, at naturen er afgørende for, om tilflytterne finder området attraktivt

at beskæftigelsen inden for håndværkserhvervene i Syddjurs Kommune - set over en tiårig periode - er i vækst, og at det delvis skyldes turismen, idet der er over 10.000 sommerhuse i området

at antallet af mennesker i nationalparkområdet mere end tredobles i turistsæsonen

at omkring 10 procent af de lokale arbejdspladser er relateret enten direkte eller indirekte til turismen

at lidt over 30 procent af nationalparkens landareal er landbrugsjord i drift

at skovbrugshvervet udgør 30 procent af nationalparkens landareal, hvilket er mere end dobbelt så meget som det gennemsnitlige tal på landsplan