Skovbjerg

Urskov. Ikke helt, men tæt på. En vandretur ad Skovbjergs gulplet-rute bringer dig på en måde til fortidens skove. Skovbjerg har aldrig været opdyrket, og her står gammel egeskov udviklet af rester af oprindeligt egekrat.

I dag står skoven som naturskov til gavn for huleboende fugle, insekter og svampe.

I Skovbjerg står en mindesten, der fortæller lidt af historien om bevarelsen af Mols Bjerge som værdifuld natur. A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal solgte i 1971 Skovbjergs Jorder til staten. Fondens opkøb og senere salg af området til staten reddede det fra at blive bebygget. Senere fulgte staten op med opkøb og fredninger.

I dag er store dele af Mols Bjerge statsejet og fredet.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies