Øer Havn

Nationalpark Mols Bjerge strækker sig med fem havområder ud i havet.

Øer Havn er dog anlagt i en kunstig sø, hvor der engang har været råstofindvinding.

Det er den eneste havn i Danmark, der tilsejles gennem en sluse. Til slusen fører en 700 meter lang sejlrende og en 220 meter lang kanal. Her ligger den moderne ferieby, der er tegnet af Friis og Moltke, og som blev taget i brug i 1988. Feriebyen består af huse, der står i grupper på øer i den kunstig sø.

Det er et oplagt sted til en stille travetur med kig til stille vand.