Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvor må jeg færdes?

Vær opmærksom på, at Nationalpark Mols Bjerge består af privat og offentligt ejede arealer med forskellige opholds- og færdselsregler. Du er meget velkommen som gæst, men må ikke færdes overalt i landskabet.

Offentligt ejede arealer

  • Ophold og færdsel er tilladt døgnet rundt.

Privatejede arealer fra kl . 06 til solnedgang

  • Ophold og færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og tydelige stier.
  • Cykling på MTB er kun tilladt, hvor færdsel på almindelig cykel er mulig.
  • Ophold og færdsel er tilladt på udyrkede arealer, dvs. arealer der henligger som natur.
  • Færdsel og ophold er ikke tilladt på dyrkede arealer, hvor der vokser korn, græs, majs mv. eller som er pløjet eller harvet.
  • Færdsel og ophold på indhegnede arealer er som udgangspunkt ikke tilladt. Hvis leddet står åbent, eller der er opsat stenters eller låger i hegnet, er færdsel og ophold dog tilladt.
  • Ophold og færdsel til fods er tilladt på stranden.

Er du i tvivl, så hold dig til veje og tydelige stier, eller spørg dig frem. En venlig henvendelse til de lokale lodsejere giver ofte et positivt resultat.

Tag hensyn til naturen og lodsejerne. Færdsel med omtanke er til glæde for alle!

Adgangsregler til print

Se adgangsmatrix på Naturstyrelsen.dk