Langemosestien

Nyd den varierede natur og oplev et såkaldt ekstremfattigkær på den stemningsfulde vandring

På denne kuperede sti vil du opleve mange af Mols Bjerges forskellige naturtyper, men først og fremmest kommer du forbi Langemosen, der har lagt navn til stien.

Langemosen er et såkaldt ekstremfattigkær, dvs. en meget næringsfattig mose med en helt særlig, men også artsfattig vegetation af nøjsomme planter. Eksempler på det er tørvemos, kæruld og soldug, der er en kødædende plante (se billedet øverst til højre. Fotograf Marianne Graversen). 

Mosen har en vådere kantzone domineret af lysesiv og opvækst af især birk, mens selve mosefladen er svagt hvælvet og dannet af tørvemos.

Langemosen er i begyndelsen af dannelse af en egentlig højmose.

Vi passer på natur og biodiversitet: Hjælp os med at passe godt på mosen med dens særlige arter ved ikke at gå ud på mosefladen. Tak.

Langemosen er også geologisk interessant. Den er nemlig dannet i et langstrakt såkaldt dødishul, som oprindelig har været en sø, der er blevet fyldt op med tørv og overvokset af hængesæk. Da isen smeltede bort efter seneste istid, var det voldsomt. Isen kælvede, og store isblokke knækkede af gletsjeren og lå døde hen i landskabet og smeltede væk over flere årtusinder. Det gav de markante lavninger i landskabet kaldet dødishuller. 

Gåturen giver dig havglimt over Ebeltoft Vig, du krydser gennem krat og trætykninger og går gennem lysninger.

Du ser silhuetter af træer på bakketoppe, troldeskove, mose, solrige overdrev og skovskrænter.

Du passerer kvægfolde med naturplejekvæg.

Stien primært er trampesti og derfor ikke velegnet for gangbesværede.

FAKTA OM LANGEMOSESTIEN

Længde: Seks kilometer

Afmærkning: Gul

Begyndelsessted (og slutsted): Besøgscenter Øvre Strandkær

Sværhedsgrad: Moderat

Velegnet for gangbesværede: Nej