Kig på fugle i Nationalparken

Du kan få store fugleoplevelser i Nationalparken, der har flere interessante fugleområder.

Om sommeren kan du se rødrygget tornskade, hedelærke og skovpiber i det halvåbne land. Skovene huser mange sangfugle og en del rovfugle, især musvåge.

Om sensommeren/efteråret er der splitterne og hjejler på sandfladerne ved Ebeltoft Færgehavn der senere hen er rasteplads for overvintrende vadefugle.

Om vinteren er der mange ænder og gæs i søerne, herunder den smukke lille skallesluger. Du kan se havørn året rundt ved Stubbe Sø

Se denne film med biolog og fugleentusiast Morten DD Hansen på henholdsvis Skelhøj og ved Øer

 

undefined

Hold øje med den røde glente

Hold øje med rød glente, der er en elegant rovfugl med en smal, kløftet hale og lange vinger.

Den er ikke kræsen. Rød glente tager gerne ådsler, men også padder, krybdyr, smågnavere og fugle.

Den yngler især i dyrkede områder med småskove, hvor den bygger rede i høje træer og fouragerer på de åbne arealer.

Den var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark, men den forsvandt og kom først tilbage igen i 1970’erne.

Den yngler nu flere steder på Djursland og ses jævnligt over hele Nationalparken.

Læs mere om rød glente hos Naturstyrelsen 

undefined

Oplev Stubbe Sø

Du kan få store fugleoplevelser ved Djurslands største sø, der byder på store flokke af ænder og gæs uden for ynglesæsonen. I vinteren kan du opleve lille skallesluger. Nationalparkens havørnepar er ofte ved søen, der er deres spisekammer.

Adgang til den ugenerte sø kan ske ved Fugleværnsfondens reservat og fugletårnet

Fugleværnsfondens reservat er en unik plet natur på 23 hektar, svarende til ca. 33 fodboldbaner, med eng, overdrev og skov. Her er korte vandrestier, mange redekasser – og masser af fugleliv.

Fugletårnet i det sydøstlige hjørne af søen giver den bedste udsigt over til sø og fugleliv.

Se film optaget fra fly om Stubbe Sø og download Naturstyrelsens folder med kort over søen.

undefined

Besøg fugletårne og se fugletræk

Der er et stort fugletårn ved Stubbe Sø og et mindre fugletårn ved Føllebund på kanten af Hestehaveskoven. Her er garanti for gode oplevelser.

Fra stranden ved Ahl Hage kan du se mange fugle på havet.

Ørnbjerg Mølle med dens mølledam, bæk og skove er hjem for rigtig mange småfugle.

Vadefugle samler sig på sandfladerne ved Ebeltoft Færgehavn - her er basis for en god dag.

Gode fugletræksteder er især Dragsmur, Skelhøj og Øer. Se filmene med Morten DD Hansen på henholdsvis  Skelhøj og ved Øer

Find flere tv-udsendelser og videoer om natur i Nationalparken på vores webwall