Har du problemer med at bruge appen 4Dscan?

Hvis du oplever problemer med appen 4Dscan, kan du forsøge med de følgende tips

  • Sørg for at appen har adgang til mobilens kamera og peger mod en af de otte skilte
  • Flyt kameraet til et andet fokus - hele skiltet skal være synligt på mobilens skærm
  • Tjek at mobilen har adgang til internettet eller data
  • Tjek at mobilen har strøm og ledig plads på telefonen
  • Undgå stærk refleks eller skygge - tryk på lyspære-ikonet for mere lys
  • Giv mobilen en kort pause
  • Genstart appen

Ikonerne for hver post kan også scannes fra bagsiden af hæftet Skyggevæsener, hvis ikke det lykkes ude i skoven.