Regler, planer og beretninger

Vil du et spadestik dybere, har du mulighed for at dykke ned i materialet, der danner grundlag for Nationalparkens arbejde, og som fortæller om arbejdet med at opfylde lovens formål.

På denne side finder du de grundlæggende dokumenter, bortset fra bestyrelsesreferater, som du finder her, og rådsreferater, som du finder her.

Nationalparkplan 2018-2024 med bestyrelsens satningsområder og Nationalparkens årlige beretninger giver et rigtigt godt billede af den måde, Nationalparken arbejder på. Nationalparkplanen viser, hvilke mål nationalparkens bestyrelse vil arbejde efter i den indeværende planperiode frem til 2024.

I "Redegørelse samt evaluering af Nationalparkens indsats i 2010-2016" finder du desuden en gennemgang af Nationalparkens resultater i de første år. Der vil blive lavet en tilsvarende redegørelse for årene 2018-2024 i forbindelse med arbejdet med at lave den kommende nationalparkplan. 

Du har også mulighed for at dykke ned i love og regler - og det lokale forberedende arbejde, der blev lavet i pilotfasen.