Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge

 • Formand Jørgen Blach, mail Obfuscated Email
 • Thorkild Danielsen, Friluftsrådet, mail Obfuscated Email
 • Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening
 • Else Brask Sørensen, VisitDenmark, mail Obfuscated Email
 • Kit Purup, Dansk Skovforening, mail Obfuscated Email
 • Rita M. Buttenschøn, Dansk Botanisk Forening, mail Obfuscated Email
 • Søren Rasmussen, Naturstyrelsen Kronjylland, mail Obfuscated Email
 • Jens Bjørn Andersen, Danmarks Jægerforbund, mail Obfuscated Email
 • Jens Søgaard, Landbrug og Fødevarer, mail Obfuscated Email
 • Else Marie Høgh, Syddjurs Kommune, mail Obfuscated Email
 • Jørgen Smith-Jensen, Nationalparkrådet, mail Obfuscated Email  

Bestyrelsesmøder 2021

23. februar

18. maj

30. august

14. oktober

14. december

 

Rådsmøder 2021

4. maj

23. august

4. oktober

30. november

 

Læs om fagudvalg her

Bestyrelsesreferater