G R Ø N  I N D S I G T  -  G R Ø N  U D S I G T

S t r a t e g i  f o r  b æ r e d y g t i g h e d

 

Det ligger på mange måder i de danske nationalparkers DNA at bidrage til en bæredygtig udvikling i deres respektive områder.

På den vis bidrager ogå Nationalpark Mols Bjerge allerede i dag til en bæredygtig udvikling af området med eksempelvis vigtige naturprojekter, anlæggelse af cykel- og vandrestier for at understøtte en anvarlig brug af området og bevarelse af kulturhistoriske miljøer.

Inden for turisme arbejder bestyrelsen for udvikling af en ansvarlig destination i samarbejde med blandet andet en lang række lokale virksomheder, Syddjurs Kommune og VisitAarhus.

Nationalparkens bstyrelse har desuden vedtaget en strategi for bæredygtighed. Således er det et selvstændigt udviklingsmål for Nationalpark Mols Bjerge som organisation at agere bæredygtigt. 

Læs strategien her