Få fod på organisationen

Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen nedsætter et råd samt fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv. Hvert fagudvalg består af medlemmer af bestyrelse og råd, der har særlig viden eller interesse inden for fagområdet.  

Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved lov ved oprettelsen af Nationalparken.

Der arbejdes efter seksårige nationalparkplaner. Den nuværende er Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge.

Midlerne kommer fra en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud.

Fonden skal sikre information om Nationalparken og at inddrage befolkningen i beslutninger om udvikling og drift af Nationalparken. 

Fonden har vedtaget en strategi for bæredygtighed. Læs her

Fonden beskytter dine data. Læs om fondens persondatapolitik her

 

 

Sekretariatet

Nationalpark Mols Bjerge

Molsvej 29, 8410  Rønde

Obfuscated EmailObfuscated Email   

Tlf.: 7217 0714

Bestyrelsens formand

Helle Hegelund   

Mail til formanden Obfuscated Email

Rådets formand

 Kim W. Olesen

Mail til formanden Obfuscated Email

 

Medlemmerne

Find medlemmerne af:

Bestyrelsen

Nationalparkrådet

Faglige udvalg

  • Natur og landskab
  • Kultur
  • Friluftsliv
  • Erhverv

Læs om de faglige udvalg